โอมาโมริ

โอมาโมริ

โอมาโมริ
โอมาโมริ

เครื่องราง หรือ โอมาโมริ เป็นของฝากที่หาซื้อได้ง่ายในญี่ปุ่น ราคาไม่แพง และพกพาสะดวก อย่างที่เราเห็นในถุงผ้า ตัวเครื่องรางจริงๆ

คือวัตถุภายใน ซึ่งขึ้นกับวัดว่าจะใส่อะไรลงไปบ้าง ยันต์ บ้างเป็นแผ่นไม้หรือโลหะที่เป็นวัตถุมงคล ข้างในนี้มักจะไม่เปิดให้ดู (เชื่อว่าจะทำให้โชคไม่ดี)

เครื่องรางญี่ปุ่นมีคุณสมบัติมากมาย แบ่งคร่าวๆ ออกเป็น 6 ประเภท ได้แก่ ความปลอดภัย สุขภาพ การศึกษา การเงิน การคลอดบุตร และการทำนายดวงชะตา เราเห็นคนญี่ปุ่นพกเครื่องรางติดตัวไปด้วยเสมอ สามารถผูกติดกับกระเป๋าเงินหรือถือในกระเป๋าเงินได้

The amulet, or omamori, is a souvenir that is easy to buy in Japan, inexpensive and easy to carry, as we see in a cloth bag. A real amulet

is an object inside. which depends on the temple what to put into it Inside is usually not open for viewing. (believe it will cause bad luck)

Japanese amulets have many features, roughly divided into 6 categories: safety, health, education, finance, maternity and fortune telling. We see Japanese people carry amulets with them all the time. Can be tied to a wallet or carried in a wallet

Important rules for possessing Omamori amulets
The most important thing when you get the amulet is to absolutely “don’t unwrap” it. It is believed that if opened, the power of the amulet will disappear immediately. and turned into an empty amulet (but you can keep it pretty)

Omamori should be carried where you carry them on a daily basis. for the amulet to have the most protective effect And it should be where we hope it will protect/encourage it.

For example, if you carry a type of amulet that allows money to pour in. It should be kept close to the wallet. or if carrying an amulet in education I kept it in my book bag. or pencil box, etc.

โอมาโมริ

ขอบคุณสาระจาก Goole / UFABET8282

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่นี่