ยันต์มาหาลาภ มหาเศรษฐี

ยันต์มาหาลาภ มหาเศรษฐี กราบไหว้สักการบูชาพระสังกัจจายน์เพื่อให้บังเกิดความเป็นสิริมงคล ๓ ประการแก่ตนเองและครอบครัว ดังนี้

๑. โชคลาภและความอุอมสมบูรณ์ พระสังกัจจายน์ได้รับการยกย่องให้เป็นพระผู้อุดมด้วยโภคทรัพย์ และลาภสักการะเสมอด้วยพระสิวลี รูปลักษณ์ท่านแสดงถึงความมีลาภพูนทวี

๒. สติปัญญา เนื่องเพราะพระสังกัจจายน์ได้รับการยกย่องจากองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าเป็นลิศในทางอธิบายความพุทธภาษิต ท่านเป็นอรหันต์ผู้มีมีปฎิภาณเฉียบแหลม

๓.ความงามและความมีเสน่ห์เป็นเมตตามหานิยม เนื่องจากเพราะก่อนที่ท่านจะอธิฐานจิดให้รูปร่างเปลี่ยนแปลง พระสังกัจจาย์มีผิวดั่งทองคำและมีรูปงาม

ยันต์มาหาลาภ มหาเศรษฐี

ยันต์มาหาลาภ มหาเศรษฐี

Yant Mahalab, a wealthy rich man, worshiping the Sangkajayin in order to bring about three prosperity for himself and his family.

1. Fortune and abundance. The Sangha Jain is regarded as the rich man of wealth. And fortune to worship always with Siwalee His appearance represents his fortunebeautiful figureWisdom, because Sangkajja is regarded by the Lord Buddha as a way of explaining the Buddha’s proverbs.

2. Wisdom, because Sangkajja is regarded by the Lord Buddha as a way of explaining the Buddha’s proverbs. He is an intelligent arahant.The Sangha Jain is regarded as the rich man of wealth. And fortune to worship always with Siwalee His appearance represents his fortune

3. Beauty and charm are merciful. Because before you pray Jid to change the shape The Sangkhajaya has a golden skin and a beautiful figureWisdom, because Sangkajja is regarded by the Lord Buddha as a way of explaining the Buddha’s proverbs. He is an intelligent arahant.The Sangha Jain is regarded as the rich man of wealth. And fortune to worship always with Siwalee His appearance represents his

ขอบคุณสาระจาก Goole / UFABET8282

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่นี่