ตะกรุดสาริกามหาลาภ

ตะกรุดสาริกามหาลาภ

ตะกรุดสาริกามหาลาภ

สาริกามหาลาภหรือสาริกาเรียกทรัพย์เป็นวิชาเฉพาะทางล้านนาโบราณที่อาจารย์หรือปรมาจารย์จะปลุกเสกยันต์ด้วยคาถาสาริกามหาลาภทำให้มีพุทธคุณเน้นทางด้านโชคลาภเรียกเงิน

โดยเฉพาะเงินที่จะได้มาจากการเจรจาพูดคุยและได้รับเงิน มีความสำเร็จในการเจรจาต่อรองเหมาะสำหรับผู้ค้านักธุรกิจพนักงานขายตลอดจนผู้นำเสนอวิทยากรวิทยากร

มีพุทธคุณเน้นด้านโภคทรัพย์และโชคลาภนำมาให้ลูกศิษย์บูชาเป็นที่รู้จักสำหรับผู้ที่สนใจในวิชาอาคมหรือสาริกาลิ้นทอง ด้วยวิชานี้อาจารย์หรืออาจารย์นำมาสร้างเป็นวัตถุมงคลจากตะกรุดผ้ายันต์หรือผงวิเศษคาถาสาริกามหาลาภจะได้เงินจากการเจรจา


The Great Sarika or Sarika called Sap is a special Lanna specialization in which a master or master will incantate a talisman with a spell of the Great Sarika, making it a great blessing to focus on fortune and money.

Especially the money will come from negotiations, talks, and paid. Successful in negotiations, suitable for traders, businessmen, salespeople, as well as presenters, speakers, speakers

It has a strong focus on wealth and fortune. Bring it to the disciples to worship. Known for those interested in magic or Sarika Linthong. With this subject, the master or the master will create an auspicious object from Takrud, cloth, talisman or magic powder, the great magic Sarika will receive money from negotiations.

This type of takrud, if one has worshiped, when he hears the sound, he will be fascinated by the words. Have words that are mesmerizing and mesmerizing People will trust every word. Mercy, great charm, lovely, affectionate Successful contacts every time

Trade is accomplished Business operation is smooth. Talk to the opposite sex will love each other successfully. Couples, spouses, love, harmony from words that are as sweet as honey.

ตะกรุดสาริกามหาลาภ

ขอบคุณสาระจาก Goole / UFABET8282

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่นี่