ปลัดขิก

ปลัดขิก

ปลัดขิก เป็นเครื่องรางของขลังที่แหวกกระแสความเจริญรุ่งเรื่องในสมัยปัจจุบัน เพราะเดี๋ยวนี้ไม่ว่าจะเข้าร้นด้ไหนถลองสังเกตดูจะพบว่มีการบูชาปลัดขิกกันแทบทุกร้าน และขยายไปถึงร้านค้าตามตลาดนัดด้วย เดิมที่ปลัดขิกจะมีสรรพคุณทาง ป้องกันโรคภัยไข้เจ็บ เขี้ยวงาจากสัตว์ร้ายสารพัดชนิด เด็กๆ ในสมัยโบราณ พอแม่มักเอาปลัดชิกอันน้อยๆ ผูกรอบเอวไว้เพื่อป้องกันไม่ให้ลูกถูกพิษสัตว์กัดต่อย ให้ลูกแข็งแรง และป้องกันไม่ให้ภูดผีปีตาจมาทำให้เจ็บ
ป่วย แต่พอใครมาเห็นเด็กมีปลัดขิกผูกก็หัวเราะชอบใจตัวยความเอ็นดูผู้คิดทำปลัดขิกจึงคิดเสริมสรรพคุณร้น เมตตามหานิยมและเสน่ห์ทำการคไม่ว่จะต้อะไรก็มีลูกค้อดหนุน ขายดีเป็นเทน้ำเทท่า ใครที่มีไว้ตรอบครอง หากหมั่นบูชาก็จะทำมาค้าขึ้น ร่ำรวยกันทุกคน

ปลัดขิก
ปลัดขิก

ในเรื่องลักษณรูปร่งก็ยังแปลกกว่าเครื่องรางของขลังชนิดอื่นๆเพราะปลัดชิกจะมีรูปรำงเหมือนอวัยวะพศชายใหญ่บ้างเล็กบ้างตามแต่ผู้ทำจะแกะออกมา ในทางศาสนาพราหมณ์และศาสนาฮินดูก็มีการบูชาพระศิวะต้วยแห่งหินที่มีขนาดใหญ่มีลักษณะเหมือนอวัยวะเพศชายตั้งอยู่บนแท่นโยนึ ซึ่งเป็นสัญลักษณ์แทนองค์พระศิวะ มาตั้งแต่ครั้งโบราณและนิยมมาจนถึงปัจจุบันนี้เช่นกันแต่ตาสนาพราหมณ์และตาสนาฮินดูจะเรียกแท่งหินนี้ว”องค์ศิวลึงค์”
ซึ่งในทางศาสนาพราหมณ์นับถือองค์ติวลึงค์เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพราะองค์ติวถึงก็ถือเปินตันกำนิดแห่งมวลมนุษโลกแต่ในเมืองไทยไม่ค่อยนิยมเป็นแทั่งหิน มักจะนิมเป็นม้มงคดและโลหะ ชาวบรู้ในก็มักมาเที่ยวซื้อหาปลัดชิในเมืองไทยกันมาก ส่วนชาวต่งชาติแถบยุโรและอเมวิกาบงก็นับถือปลัดชิกอย่างจริงจัง แต่ส่วนมากซื้อหามาเก็บไว้เพราะมองเป็นงานคิลปะอีโรดิกเสียมากกว่า

ปลัดขิก

Palikkhik is a talisman talisman that broke the trend of prosperity in modern times. Because now, regardless of where you enter, if you observe, you will see that there are almost every Buddhist worshipers And expanding to shops in the flea market as well Formerly the Palakkha has medicinal properties Prevent illness Sesame fangs from all kinds of wild animals. Children in ancient times, when mothers often took a small permanent secretary.

Tie around the waist to prevent children from being poisoned by animal bites. Keep the baby strong And prevent the evil spirit to hurt
Sick, but when anyone sees a child with a Boklik tie, laughs and amuse him Kindness, great popularity, and charm. No matter what, you have support. Sell ​​like hot cakes Whoever has a round If diligent, it will be traded up Wealthy everyone

In appearance, the figure is still more strange than other types of talismans, because the Permanent Secretary will have images like the large male organs, some small as according to the maker. In Brahmanism and Hinduism, Shiva is worshiped by a large stone that looks like a male penis, situated on a pedestal. Which is a symbol representing Lord Shiva Since ancient times and popular to the present as well, but the Satana Brahmin and the Satana Hinduism, this stone is called the “Siwlung”.

In which the Brahmin religion respects the Tiew Ling Ling as a sacred thing because the King Tiew is considered to be a man of the world, but in Thailand it is not very popular as a rock Nim usually is Hmong crooks and metals. People in the know often come to buy permanent secretary in Thailand. As for foreigners in the Eurozone and Amigapong region, they respect the Permanent Secretary. But most of them bought them for storage because they looked like a Kilpa-erodic work.

ขอบคุณสาระจาก Goole

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่นี่

ตะกรุด

ตะกรุด เป็นครื่องรางของขลังชนิดหนึ่งจัดอยู่ในกลุ่มที่นักเล่นนิยมมากที่สุด เพราะมีพระพุทธคุณคีรอบดำน ทั้งด้นแดล้วดลาดเมตตามหานิยม เสน่ห์โชคลาภเลื่อนยศ เลื่อนขั้น ทำมาดขายร่ำรวยแล้วแต่อาจารย์ผู้สร้างจะอธิษฐานจิตลงไป ล้วนแต่มีวิชาอาคม อิทธิ
มหามงคลสารพัดประการตะกรุดส่วนมากจะทำตัวยโลหะบางๆ เช่น แผ่นเงิน แผ่นทอง
แผ่นนาก แผ่นตะกั่ว นอกจากนี้จะมีไม้มงคล ไม้ไผ่ กระดูกสัตว์ แต่ตะกรุดยุคโบราณหรือตะกรุดยุคเท่าส่วนมากทำตัวย “เนื้อตะกั่วสังขวานร” คือ ตะถั่วที่รีดบางและลอักขระ ส่วนโลหะอื่นๆ นั้นเป็นยุรองลงมา ขนาดของตะกรุดจะมีหลายขนาด มีตั้งแต่ ๑ นิ้ว ไปจนถึง ๖ นิ้ว

การปลุกเสกตะกรุด

ขั้นตอนการปลุกเสกตะรุดมีหลายแบบแล้วแต่วิทยาคมและความแก่กล้ำของผู้ปลุกเสก โดยทั่วไปจะนำแผ่นโลหะหรือวัสดุยื่นลงอักขระแล้วม้วนกลมให้มีรูตรงกลางไว้สำหรับร้อยเชือกเพื่อล้องตอหรือดาดแขน ตาดเอว บางตำราใช้ถักเชือกลงรักปิดทอง บ้งนำผงที่ปลุกเสกแล้วมาบรรจุใสในไม้วกหรือนำมาพอกก็มี แต่ส่วนมากนิยมใช้โลหะทำตามสรรพคุณ เช่น แผ่นทอง ให้ผลทางเมตตามหานิยม ไปไหนใครเห็นใครรัก ซื้อง่ายขายคล่องแผ่นเงิน ให้ผลทางอยู่ยงคงกระพันแผ่นนากหรือทองแดง ให้ผลทางปลอดภัยแคล้วคลาดเมื่อทำเสร็จแล้วจะเรียกตะกรุดตามลักษณะ คือ ถ้ดอกเตียวเรียก ตะรุดโทน สามดอกและเป็นโลหะสามชนิด (ทอง, เงิน, นาก)เรียก ตะกรุดสามกษัตริย์ ถ้สิบหกดอกเรียก ตะกรุดโสฬส

ตะกรุด
ตะกรุด

The Takrut is a type of talisman which is classified as the most popular players. Because there is a Buddha Khun Ki Dam Both of them are already new, slopes, mercy, great popularity Charm, fortune, promotion, rank, promotion, make a good fortune, but the creator will pray your mind All have magic Influence
auspicious things in many respects. Most Takrud will make a thin metal body such as silver plate, gold plate, otter sheet, lead sheet. In addition, there will be auspicious wood, bamboo, animal bones, but ancient Takrud or Takrud era as much as behaving. The “Lead Meat Sangkhwanwan” is a roasted peanuts and thin characters. Other metal parts That was a minor offseason. There are many sizes of the Leathernecks, from 1 inch to 6 inches.

Sepak Takraw

There are many different ways to start the chakra depending on the sciences and the aging of the chakras. Generally, a piece of metal or material is sticking onto the character and then rolled up with a hole in the center for the rope to be bent or padded at the arm with a thin waist. Some of the blessed powder was put in clear wooden or masked. But most of the popular uses of metal as properties such as gold plate to give mercy towards great popularity. Where to see? Who loves? Easy to buy, easy to sell, money sheet Resulting in an invincible path, swordfish or copper sheet The safe way to escape when done, will call the Takrud according to the characteristics, if the Tia Dok is called three-tone red talisman and three kinds of metal (gold, silver, swordfish), called the Three Kings Takrud If sixteen flowers are called Takrud Sorot

ขอบคุณสาระจาก Goole

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่นี่

เครื่องรางของขลัง

เครื่องรางของขลังทั้งหลายที่มีอยู่บนโลใบนี้ยังไม่มีใครพิสูจน์ได้ว่าเกิดที่ชาติใดก่อนและเกิดขึ้นมาตั้งแต่เมื่อไร แต่เท่าที่รู้กันทั่วไปก็จะเห็นว่าชนเกือบทุกชาติมักจะมีเครื่องรางของขลังไว้เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจให้คลายวิตกกังวลด้วยกันทั้งสิ้น อีกทั้งยังมีความเชื่อความศรัทธาว่าเศรื่องรางของขลังช่วยเสริมความเป็นสิริมงคล ช่วยปกป้องคุ้มครองป้องกันภยันตรายทั้งหลายทั้งปวงได้

เครื่องรางของขลังนี้ได้มีผู้สันนิษฐานไว้ว่า ในสมัยโบราณผู้ชายต้องเข้าป้ ล่สัตว์ ต้องผชิญกับภัยธรมชาติ ไชปั สัตว์ร้ายนานาชนิด บางคนโชคร้ายต้องตายกลางป้ก็มี คนเราจึงต้องหาที่พึ่งทางใจโดยการสมมติเอาสิ่งของเป็นตัวแกนนสิ่งที่ตัวเองบูชา เคารพนับถือ เพื่อนำติดตัวไปในขณะที่ออกป้ ทำให้มีขวัญกำลังใจที่ดีและเกิดสติตามมาจนคาดการณ์อะไรล่วงหนได้แม่นยำเหมือนเป็นลางสังหรณ์ ของสิ่งนั้นจึงถูกเรียกว่า “เครื่องลาง” คือเครื่องบอกเหตุ
สามารถบอกได้ถูกต้องว่าควรไปหรือไม่ควรไป ต้องเดินทางไปทางทิศไหนจึงจะปลอดภัย (ในภายหลังจนถึงปัจจุบันเรียกกันว่า”เครื่องราง”)

ต่อมาเมื่อมีชนผ่าเกิดมากขึ้นจึงมีการสู้รบแย่งชิงพื้นที่ทำกินกัน คนที่สู้รบชนะกลับมาโดยไม่บาดเจ็บเลยก็เข้าใจว่าเครื่องรางที่ตัวเองนำติดตัวไปนั้นมีความขลังมากจึงทำให้แคล้วคลาดจากคมหอกคมดาบเครื่องรางจึงถูกเรียกต่อมาว่า”เครื่องรางของขลัง” ซึ่งมีความหมาย
โดยรวมว่เป็นสิ่งของที่ตักดิ์สิทธิ์ คอยชี้นำและปกป้องคุ้มครองให้แคล้วคลาดปลอดภัย
สำหรับในประเทศไทยเรานั้น เครื่องรางของขลังก็มีมาตั้งแต่ครั้งโบราณกาล แต่มาเฟื่องฟูมากที่สุดในสมัยกรุงศรีอยุธยา ซึ่งในขณะนั้นกรุงศรีอยุธยาต้องทำการศึกกับประเทศพม่าเป็นเวลานานจึงมีการทำเครื่องรางของขลังขึ้น

เพื่อให้ผู้ชายที่ออกทำตึกนำติดตัวไปเป็นขวัญกำลังใจ ทำให้จิตใจฮึกเหิมห้าวหาญไม่กลัวข้าศึก สมัยนั้นเครื่องรางของขลังที่ทำขึ้นมาเพื่อใช้ออกศึกสงครามก็มีพวกตะกรุดผ้ายันต์ เสื้อยันต์ ที่คาดหัว ลูกอม ท่อนหวาย แต่ที่มักจะขาดไม่ได้คือชายผ้าซิ่นของแม่ที่ถือว่เป็นเครื่องรางของขลังชั้นสูง จากที่ทำเครื่องรางของขลังธรรมดาที่ละชิ้นที่ละอันก่อนที่จะมีศึกสงคราม ก็ต้องทำทีละมากๆ เพื่อนำไปแจกจ่ยให้กับทหารหาญที่จะออกทำตึกจึงกลายเป็นว่าการทำเครื่องรางต้องมีพิธีกรรมที่ยิ่งใหญ่ และไหนๆ

เครื่องรางของขลัง
เครื่องรางของขลัง

All the talisman amulet that exists on thisloo has not been proven by any existence before or when. But as is generally known, it can be seen that almost every nation has a talisman to hold the mind to relieve anxiety together. There is also a belief that beliefs and talismans enhance good fortune Can protect, protect, and protect against all dangers
Orphan Lassen 1

This amulet is assumed that In ancient times, men had to enter the animal shelter, had to deal with the perils of life, various kinds of beast Some people are unlucky to die in the middle of the year. People then have to find a way to rely on them by assuming that they are the things they worship and to carry with them while they are

out there. Resulting in good morale and resulting in unconsciousness that can be precisely predicted as a premonition That thing is called “omen” which is a sign
Can tell correctly whether to go or should not go Must travel in which direction to be safe (Later to the present, known as “amulets”)
Orphan Lassen 1

Later, when there were more cuts, there was a fight for the cannibal area. Those who fight to win back without injury, understand that the amulet that they carry with them is very magical, therefore, to be safe from the sharp spear of the sword, the amulet was later referred to as the “amulet of charm” which has meaning.

Overall, it is a sacred item. Guiding and protecting to be safe
For us in Thailand Talismans have existed since ancient times. But the most flourishing in the Ayutthaya period At that time, Ayutthaya had to fight with Burma for a long time and therefore had talismans.

ขอบคุณสาระจาก Goole

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่นี่