เซียมซู

เซียมซู

เซียมซู
เซียมซู

กบคาบเหรียญมงคล เสริมฮวงจุ้ย เรียกเงิน เรียกทอง

เซียมซูเป็นสัตว์เลี้ยงของจักรพรรดินีพระมารดาเง็กเซียนฮ่องเต้ ผู้ปกครองสวรรค์ มีความสามารถพิเศษคือสามารถเรียกเงินและทองได้ตามต้องการ หลังจากแอบหนีไปยังโลกมนุษย์ เซียมซูไปที่หมู่บ้านที่แห้งแล้งในสภาพยากจนสุดขีด และได้พบกับชายคนหนึ่งที่กตัญญูต่อพ่อแม่

จากนั้นเซียมซูก็ส่งเหรียญทองให้ชายคนนั้นเพื่อแจกจ่ายให้กับคนในหมู่บ้าน และยังเรียกฝนมาสร้างความอุดมสมบูรณ์ให้กับหมู่บ้านนั้นอีกด้วย เมื่อพระมารดาของจักรพรรดิ์ได้ทราบข่าวจึงได้ให้พรกบเป็นสัตว์มงคล ไปที่ไหนก็มีแต่ความสุขความเจริญ”

ดังนั้นกบจึงเป็นที่นิยมของพ่อค้า รวมทั้งผู้ประกอบการทุกราย พิธีการบูชาส่วนใหญ่ตั้งอยู่ใกล้กับเงิน เช่น ลิ้นชักเก็บเงิน หรือ ตู้เซฟ แต่มักวางไม่หันหน้าไปทางหน้าร้านหรือหน้าบ้านเพราะเชื่อว่าเป็นการค้าไม่ดี กระแสการเงินติดขัด

Frog with auspicious coins, enhance feng shui, call money, call gold

Xium Su is the pet of the Empress Empress, the Emperor’s mother. heavenly ruler There is a special ability that can summon money and gold as needed. After secretly fleeing to the human world Siam SuGo to a barren village in extreme poverty. and met a man who was grateful to his parents.

Then Siam Su gave the man a gold coin to distribute to the villagers. and also called rain to create abundance for that village as well When the emperor’s mother heard the news, she blessed the frog as an auspicious animal. Wherever you go, there is only happiness and prosperity.”

Therefore, frogs are popular with merchants. including all entrepreneurs Most ceremonies are located near money, such as cash drawers or safes, but they are often not placed facing the storefront or the front of the house because they are believed to be bad trade. The financial flow is stuck.

The coin frog or the Siamese frog can be set up in different places. Both in the home or office, but as mentioned above, the Siamese frog should be facing the table or an enclosed space. It should not face out of the door at all.

เซียมซู

ขอบคุณสาระจาก Goole / UFABET8282

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่นี่