พระลีลาเม็ดขนุน

พระลีลาเม็ดขนุน

พระลีลาเม็ดขนุน
พระลีลาเม็ดขนุน

สมัยก่อนพระลีลาเม็ดขนุนหายากและราคาเช่าสูงกว่าพระกำแพงซุ้มกอ และจัดเป็นชุดเบญจภาคีก่อนพระกำแพงซุ้มกอ พระกำแพงปางลีลาพระที่ได้รับความนิยมจากพระพุทธรูป 3 แบบ คือ เม็ดขนุน พลูจีบ กลีบจำปา ตามคำของนักสะสมพระ ที่ผ่านมา

และมีจำนวนสร้างน้อยมาก และหายากกว่าพระกำแพงซุ้มกอและรูปทรงของพระที่ยาวกว่าเป็นเหตุให้สันนิษฐานอีกประการหนึ่งว่าอุตสาหกรรมสะสมในอดีตหันมาเพิ่มผนวกพระกำแพงซุ้มกอในชุดของพระเครื่องเบญจภาคี

อย่างไรก็ตามรูปแบบพระกำแพงปางลีลาเม็ดขนุนถึงแม้จะมีน้อย แต่ก็ยังเป็นสุดยอดพระเครื่องกำแพงเพชร ที่ได้รับความนิยมและเป็นที่ต้องการของบรรดานักสะสมพระเครื่องอย่างกว้างขวางตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน

ด้านพระกำแพงลีลาเม็ดขนุนมีพุทธคุณ ที่ถือได้ว่าเสริมโชคลาภที่สมบูรณ์ เมตตามหานิยม ทำการค้าขาย จนเป็นที่มาของคำกล่าวที่ว่า “มีกูแล้วไม่จน” แคล้วคลาดและในอดีตเคยกล่าวไว้ว่าเพียงห้อยพระกำแพงลีลาเม็ดขนุนแค่ครึ่งองค์ (พระหักพัง) ก็ยังรอดพ้นจากความชั่วร้ายได้

In the past, jackfruit amulets were rare and the rental price was higher than the Phra Kamphaeng Soom Kor amulets. and arranged as a set of benjaphake before the wall of the arch Phra Kamphaeng Pang Leela amulet that is popular with 3 types of Buddha images, namely jackfruit seeds, plum jee, and champa petals according to the request of amulet collectors. past

And there are very few builds. And it’s rarer than the wall amulet and the shape of the amulet is longer, another reason to assume that the collectible industry in the past has turned to add more amulet to the wall of the amulet in the set of Benjaphakee amulets.

However, the pattern of Phra Kamphaeng Pang style, although there are few jackfruit seeds. But it is also the best amulet of Kamphaeng Phet. That has been popular and in demand among amulet collectors widely from the past to the present.

On the side of the Phra Kamphaeng, the style of jackfruit seeds has Buddha’s virtues. Which can be considered as a perfect fortune, mercy, greatness, trading until the origin of the saying that “With me, you won’t be poor” is misleading and in the past it was said that just hanging half of the jackfruit tree on the wall (a broken amulet) can still be saved from evil.

พระลีลาเม็ดขนุน

ขอบคุณสาระจาก Goole / UFABET8282

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่นี่