ยันต์เกราะเพชร

ยันต์เกราะเพชร

ยันต์เกราะเพชร
ยันต์เกราะเพชร

คือพุทธานุภาพ เมื่อเราหลับตาอธิษฐาน พระพุทธเจ้าจะทรงเปล่งรัศมี ครอบคลุมผู้ที่ตั้งใจรับยันต์ที่หลวงพ่อท่านจะคอยดูอยู่ เมื่อพอพระท่านบอกว่าเต็มแล้ว หลวงพ่อก็จะบอกให้เลิกภาวนา

เมื่อยันต์เกราะเพชรเริ่มจับ ผู้รับจะมีอาการต่างๆ เช่น ความร้อนในหู ความร้อนที่ใบหน้า ขนลุก หัวหนัก หรือ คันยุบยิบเหมือนมีตัวไรไต่ บางคนเป็นไข้ อาการเหล่านี้จะคงอยู่ไม่เกิน 2-3 วัน เมื่อยันต์เข้าครบก็หายเอง

ไสยศาสตร์ไม่ว่าจะเป็นคุณผี-คุณคนหรืออะไรก็ตาม เมื่อเริ่มเป่ายันต์ท้าวจตุมหาราชและบริวารจะช่วยขับไล่พวกมันออกไป ผู้ที่ได้รับจะดิ้นรนและร้องไห้ ต้องปล่อยให้สงบเอง เมื่อคุณหยุดการต่อสู้ แสดงว่าคุณไสยทั้งหมดสลายไป

ยันต์เกราะเพชร เป็นการปลุกเสกวัตถุมงคลในร่างกายอีกด้วย ใครมีวัตถุมงคล ไม่ว่าจะเป็นพระ ยันต์ ตะกรุด หรือพระเครื่องใดๆ

ผู้ที่ได้รับยันต์ หากรักษาได้ก็อานุภาพดังนี้

  • จะไม่ตายโหงอย่างแน่นอน
  • จะไม่ตายด้วยพิษของสัตว์ทุกชนิด
  • ปลอดภัยจากไสยศาสตร์ทุกชนิด
  • ไสยศาสตร์ทุกชนิดจะสะท้อนกลับไปเอง

Is power. When we close our eyes and pray The Buddha will radiate It covers those who intend to receive the talisman that Luang Por will be watching. When the Lord said that it was full Father will tell you to stop praying.

When the Diamond Armor Talisman begins to catch The recipient will have symptoms such as heat in the ears, heat on the face, goosebumps, heavy head, or itching like a climbing mites. Some people have a fever. These symptoms will last no more than 2-3 days. Once the talisman is complete, it will disappear by itself. p>

Superstition, whether it’s Khun Phi-Khun or whatever. When starting to blow the talisman, Jatu Maharaj and his followers will help drive them away. Those who receive will struggle and cry. I have to let myself be calm when you stop fighting Show that you’re all superstitious.

Diamond Armor Talisman It is the consecration of sacred objects in the body as well. Who has a sacred object Whether it is amulets, talisman, Takrud or any amulet

The person who received the talisman If it can be treated, it has the following powers:

  • Won’t die for sure
  • Won’t die of all animal poisons
  • Safe from all superstitions
  • All superstitions will. reflect back to yourself

ยันต์เกราะเพชร

ขอบคุณสาระจาก Goole / UFABET8282

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่นี่