นกคุ้มเรียกทรัพย์

นกคุ้มเรียกทรัพย์

นกคุ้มเรียกทรัพย์
นกคุ้มเรียกทรัพย์

นกคุ้ม เป็นเครื่องรางที่เชื่อกันว่าใช้เป็นเครื่องบูชาเพื่อช่วยป้องกันภัยและป้องกันอุบัติเหตุ อีกทั้งยังช่วยในเรื่องของการเรียกทรัพย์ เรียกเงินไหลมา ส่วนใหญ่บูชาจะนำนกคำมาที่พาน แล้วหันหน้าไปทางหน้าร้าน เพื่อเรียกลูกค้าเข้ามาอุดหนุน เคล็ดลับการบูชาคุ้มนกคือ

ในวันพระ บูชาน้ำหวาน น้ำผึ้ง หรือขนมต่างๆ ต่อด้วยการสวดมนต์คาถาบูชานกคุ้มเท่านี้เสร็จ

เป็นเครื่องรางใช้บูชาป้องกันภัยอันตรายทั้งปวง และเรียกทรัพย์สิน นำเงินจำนวนมากเข้าบ้าน โดยผู้บูชาส่วนใหญ่จะวางนกไว้ที่แท่นบูชา แล้วหันหน้าไปทางหน้าร้าน เพื่อเรียกลูกค้ามาซื้อสินค้าและนำโชคลาภมาสู่เจ้าของให้ร่ำรวย

ในวันพระ บูชาน้ำหวาน น้ำผึ้ง หรือขนมต่างๆ พร้อมบูชานกคุ้ม แบบย่อ โดยท่อง “นะโม วิมุตตานัง นะโม วิมุตติยา”

Nok Khum is an amulet believed to be used as an offering to help prevent and prevent accidents. It also helps in the matter of retrieving property. call for money Most of the worshipers will bring Kham Nok to the Phan. Then turn to face the storefront. to call customers to support The secret to worshiping birds is:

On the Buddhist holy day, worship sweet water, honey or various snacks, followed by chanting the incantation to worship birds, this is done

It is an amulet used to worship against all dangers. and call the property Bring a lot of money into the house Most worshipers place birds on the altar. Then turn to face the storefront. To call customers to buy products and bring good luck to the owner to be rich.

On Buddhist holy days, worship sweet water, honey or various snacks, and worship birds Khum in abbreviated form by reciting “Namo Vimuttanang, Namo Wimuttiya”

That comes from the Jataka when the Lord Buddha took his life as a fledgling bird.
One day there was a forest fire. and the fire spread to the area where the birds are worth
Bodhisattva lives Also, a young bird can’t go out to eat.
and flew away far away from the bird of the Bodhisattva, so he set the truth to pray
let the forest fire go out

นกคุ้มเรียกทรัพย์

ขอบคุณสาระจาก Goole / UFABET8282

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่นี่