พญาครุฑมหามงคล

พญาครุฑมหามงคล

พญาครุฑมหามงคล
พญาครุฑมหามงคล

พญาครุฑเป็นเจ้าแห่งขุมทรัพย์ สัญลักษณ์แห่งความกตัญญู ถ้าบูชาที่โต๊ะบูชาหมูต้องตั้งให้ต่ำกว่าพระพ่อค้าหันหลังให้จากหน้าบ้าน ถวายน้ำและผลไม้ทุกชนิด

สำหรับผู้ที่บูชาพระครุฑไม่มีข้อจำกัด และไม่ว่าคุณจะเกิดปีอะไรหรือราศีอะไร ก็เคารพคุณอย่างจริงใจ ความกตัญญูกตเวทีต่อผู้ปกครอง ครูอาจารย์ จะประสบความสำเร็จในธุรกิจ

ได้เลื่อนยศ มีบุญ เป็นที่รักของผู้ใกล้ชิด ค้าขายก็ดี เพิ่มเงินหนีจากอันตราย ปกป้องคุณจากความลึกลับ สัตว์ร้าย ผีที่น่ากลัว

องค์พญาครุฑเน้นความกตัญญูกตเวที ที่ใกล้ชิดที่สุดคือพ่อแม่ พี่น้อง ญาติผู้ใหญ่ น้าอา ผู้มีพระคุณและที่สำคัญที่สุด คือ สำนึกคุณต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และครุฑ

เน้นสามัคคี ครุฑจะปกป้องคนดี ผู้ประพฤติชอบ มีคุณธรรม กตัญญูกตเวที สร้างสิ่งที่เป็นมงคล จะถูกส่งไปประสบความสำเร็จในชีวิตหน้าที่การงาน

Garuda is the lord of treasures. symbol of gratitude If worshiping at the pork altar table, it must be set lower than the monk’s statue, turning away from the front of the house Offer all kinds of water and fruit.

For those who worship Garuda, there are no restrictions. And no matter what year you were born or what zodiac sign I sincerely respect you. Gratitude to parents, teachers, teachers will be successful in business.

Having promoted, having merit, being loved by those close to him, trading is good, increasing money to escape from danger. Protect you from mysteries, beasts, scary ghosts.

Garuda Buddha image emphasizes filial piety. The closest are parents, siblings, elder relatives, uncles, benefactors, and most importantly, gratitude for the nation, religion, monarch and Garuda.

Emphasis on unity Garuda will protect good people. Righteous, virtuous, filial, create something auspicious. will be sent to succeed in life and work.

Consecrating Garuda is not easy. must summon gods 16 heavenly, 15 layers of soil, including the king have to pray to the Surya Thep Blessings to Mother Earth

พญาครุฑมหามงคล

ขอบคุณสาระจาก Goole / UFABET8282

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่นี่