พญานาครูปบูชา

พญานาครูปบูชา

พญานาครูปบูชา
พญานาครูปบูชา

พญานาค หรือ นาค วัตถุมงคลชั้นสูง. นั่นคือสัญลักษณ์ของความยิ่งใหญ่และความอุดมสมบูรณ์คนส่วนใหญ่มีความเชื่อในเรื่องโชคลาภเงินทองและความสำเร็จ พญานาคถือเป็นสัตว์ในตำนาน

ดูเหมือนงูขนาดใหญ่ แต่มีหงอนสีทองมีตาสีแดง ส่วนหัวมีตั้งแต่ 1,3,5,7 และ 9 ขึ้นอยู่กับตระกูลนาค ลำตัวจะเป็นเกล็ดเหมือนปลา ซึ่งจะมีสีที่แตกต่างกันเช่นสีเขียวสีรุ้งและสีดำขึ้นอยู่กับความสามารถพิเศษ

การจัดวางไม่ควรห่างจากบ้านมากเกินไปสามารถวางใกล้บ้านได้ แต่สิ่งที่ต้องระวังคืออย่าหันหน้าออกจากบ้าน ห้ามไม่ให้น้ำจากหลังคาโดนหัวพญานาคโดยเด็ดขาด

หากวางไว้กลางแดดควรมีร่มหรือที่บังแดดให้ด้วย ระดับของการจัดวางไม่ว่าจะเป็นอ่างน้ำหรือสระบัว ควรสูงระดับเอวเพราะถ้าต่ำกว่านั้นเวลาเดินจะดูไม่ดี เนื่องจากท่านเป็นวัตถุมงคลชั้นสูงรายการใด ๆ ที่นำเสนอควรมีโต๊ะแยกต่างหาก

ด้วยการจัดวางให้เหมาะสมไม่ดูรกรุงรังดูแลความสะอาดด้วยไม่เพียง แต่ในบริเวณที่จัดวางเท่านั้น แต่ภายในบ้านควรสะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อยเพื่อที่จะช่วยเสริมสิ่งที่ดีนั้น

A serpent or a noble sacred object. It is a symbol of greatness and abundance. Most people believe in fortune, money and success. Nagas are legendary creatures.

It looks like a big snake. But has a golden crest with red eyes The headers range from 1,3,5,7 and 9 depending on the Naga family. The body is scaled like a fish. Which will be available in different colors like green, rainbow and black depending on your talent.

The layout should not be too far from the house and can be placed close to the house. But what must be careful not to turn your face away from the house. It is strictly forbidden to let water from the roof hit the head of the dragon.

If placed in the sun, there should be an umbrella or sunshade. The level of placement, whether it is a water bath or a lotus pond. Should be high at the waist because if it is lower than that when walking will not look good. Since you are a noble object, any items presented should have a separate table.

With proper placement, it doesn’t look cluttered. Take care of the clean, not only But only in an organized area But inside the house should be clean and tidy in order to complement that good.

พญานาครูปบูชา

ขอบคุณสาระจาก Goole / UFABET8282

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่นี่