แสงโบราณล้านนา

แสงโบราณล้านนา

แสงโบราณล้านนา
แสงโบราณล้านนา

แสงโบราณล้านนาเป็นของขลังสมัยตาทวด เจ้าของเก่าเอาไปทำแหวน เก่ามากโบราณมาก คต-แย่ง-แสง-แก้ว เครื่องรางของชาวล้านนาโบราณความเชื่อที่สืบทอดกันมาจนถึงทุกวันนี้

••คตแยงแสงแก้ว••เป็นเครื่องรางที่มาจากความเชื่อของชาวล้านนามักบรรจุไว้ในกรุพระ เจดี ตามวัด บางครั้งก็เป็นที่มาของเรื่องเล่าแสงประหลาดที่ลอยอยู่รอบ ๆ เจดีย์เจดีย์ในวัดเก่าหรือในบ้านของผู้ที่เก็บเครื่องรางไว้ที่บ้าน

ในวันพระใหญ่วันโกนวันปล่อยผีมักจะพบกับเหตุการณ์แปลก ๆ เรื่องเล่าคนเฒ่าคนแก่ตำนานล้านนา อนุปาทาถือเป็นของมงคลสูงสุดคล้าย ๆ กับของเราบูชาพระธาตุช่วยเรื่องครอบครัวเฮงอีกทั้งโชคลาภ โชคลาภอีกด้วย

The ancient light of Lanna is a magical item from the grandfather’s era. The old owner took to make a ring. Very old, very ancient Kott-Snatch-Saeng-Kaew Ancient Lanna amulets, beliefs that have been passed down to this day.

•• Kot Yaeng Saeng Kaew •• This amulet comes from the beliefs of the Lanna people, often contained in the Jedi chamber of the temple, sometimes it is the source of strange light stories floating around the pagoda A pagoda in an old temple or in the house of someone who kept the amulet at home.

On Big Buddha Day, Shout Day, Ghost Release Day, often encounter strange events, stories about the old people, Lanna legend Anupatha is considered the most auspicious item, similar to our worshiping relics, helping with the Yui Heng family and fortune. Another fortune.

It is the origin story of the strange light that floats around the Jedi stupa in the old temple or in the house. Tales of old people, old people, legend of Lanna, size 1 cm in length, 1 cm in size

แสงโบราณล้านนา

ขอบคุณสาระจาก Goole / UFABET8282

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่นี่