เหรียญกรมหลวงชุมพร

เหรียญกรมหลวงชุมพร

เหรียญกรมหลวงชุมพร

ประวัติกรมหลวงชุมพรมีหลากหลายแง่มุมทั้งในด้านพระกรณียกิจ และความเป็นมาของตำนานซึ่งต้องยอมรับว่าประชาชนทั่วไปให้ความสนใจทั้งสองด้าน แต่จากมุมมองของคุณบางคนอาจเห็นว่าผู้คนสนใจคุณเป็นพิเศษในฐานะสิ่งศักดิ์สิทธิ์

พลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ทรงเป็นทั้งทหารเรือและผู้ใหญ่ที่มีหน้าที่หลากหลายในกองทัพ และในด้านการแพทย์ในช่วงที่เขาเป็น “หมอพร”. ประวัติศาสตร์ของชีวิตมาพร้อมกับมิติอื่น ๆ

โดยเฉพาะตำนานอภินิหารตามคำกล่าวของ ม.ร.ว. อภิเดช อาภากร “หลานปู่” ของพลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์เคยกล่าวถึงปู่เมื่อรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับกรมหลวงชุมพรเพื่อเขียนหนังสือเรื่องหลวงปู่ศุข และกรมหลวงชุมพร “

ส่วนหนึ่งของความเกี่ยวข้องระหว่างกรมหลวงชุมพรและพระเกจิอาจารย์ (มีชื่อเรื่องวิชาอาคม) อาจเป็นส่วนหนึ่งของเรื่องราวที่ส่งเสริมชื่อเสียงคำเล่าลือเรื่องความขลังและความศักดิ์สิทธิ์ แต่ท่ามกลางเรื่องราวต่างๆ

อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้มีต้นตอบางอย่างที่มาจากการที่พระองค์ทรงมีพระกรุณาต่อคนทุกกลุ่ม จะเห็นได้ว่าพระองค์ไม่เพียง แต่จะชนะใจนักเรียนที่เป็นนักเลงระดับต้น ๆ ของกองทัพเรือเท่านั้น ท่านยังมีเมตตากับคนทั่วไป ดังที่สมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพทรงพระราชนิพนธ์ไว้ในพระราชประวัติกรมหลวงชุมพรว่า

“ ไม่ว่ากรมหลวงชุมพรฯ จะคบหาสมาคมกับใครจะเป็นพระก็ตาม คฤหัสถ์ก็ตาม เจ้าก็ตาม ไพร่ก็ตาม คงมีใจรักใคร่ไม่เลือกหน้า…”

The history of Krom Luang Chumphon has many aspects, both in terms of monks. And the history of the legend, which must be admitting that the general public paid attention to both sides. But from your point of view, some may find that people are particularly interested in you as a sacred thing.

Admiral Phra Chao Boromwongthar Krom Luang Chumphon Khet Udomsak is both a Marine and an adult with a wide variety of duties in the army. And in medicine during his period as “Doctor Porn”, the history of life comes with other dimensions.

In particular, the legend of the supernatural, according to MR Apidech Arphakorn, the “granddaughter of the grandfather” of Admiral Prince Boromwongthar, Krom Luang Chumphon Khet Udomsak, once mentioned the grandfather when collecting information about Krom Luang Chumphon. To write a book about Luang Pu Suk And Krom Luang Chumphon “

Part of the relationship between Krom Luang Chumphon and the Guru (Also known as Magic) may be part of a story that promotes fame, rumor of mystique and divinity. But in the midst of the stories

Inevitably, there are some origins of His kindness to all groups of people. It can be seen that he not only But it will only win the hearts of students who are top class gangsters of the Navy. He is also kind to the common people. As Somdet Krom Phraya Damrongrachanupab writes in the royal history of Krom Luang Chumphon,

“Whether Krom Luang Chumphon I will associate with anyone, whoever is a monk, no matter how you go, and the people will have a loving-mindedness and indiscretion … “

เหรียญกรมหลวงชุมพร

ขอบคุณสาระจาก Goole / UFABET8282

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่นี่