เหรียญจีน

เหรียญจีน

เหรียญจีน
เหรียญจีน

“กู่เฉียน” (古钱) ก็คือ “เหรียญจีน” หรือ “เงินจีน” (钱) ซึ่งเป็นสกุลเงินประเภทหนึ่งในประเทศจีน ในภาษาจีนกลางเรียกเงินว่า “เฉียน” (钱) ซึ่งสะท้อนเสียงเหมือน “เฉียน” (前) ซึ่งแปลว่า “ข้างหน้า” และเหรียญจีนโบราณจะมีรูสี่เหลี่ยมอยู่ตรงกลาง (มีไว้ร้อยเชือกเข้าด้วยกันรอบเอว)

      สัญลักษณ์แห่งความโชคดีจึงใช้รูปเหรียญจีนที่มีรูตรงกลาง เป็นความหมายแทนดวงตาของมนุษย์เนื่องจากเมื่อมีเหรียญจีนคู่กันจะมีลักษณะเหมือนตามนุษย์ดังนั้นเหรียญจีนหรือเฉียน (钱) ซึ่งออกเสียงพ้องกับเฉียน (前) ซึ่งแปลว่า "อยู่ข้างหน้าหรือ สิ่งที่อยู่ตรงหน้า”

ดังนั้นจึงใช้เป็นสัญลักษณ์เหรียญคู่หรือ “Shuangqian” (双) เพราะดูเหมือนว่ารูที่อยู่ตรงกลางของเหรียญทั้งสองเปรียบเสมือนดวงตาของเราเอง เช่นเดียวกับทางข้างหน้าฉันมีสองเส้นทางที่แตกต่างกันหรือก้าวหน้าต่อไป

      ปัจจุบันการใช้เหรียญจีนโบราณที่มีรูตรงกลางไม่สามารถใช้งานได้แล้วในปัจจุบัน กล่าวกันว่าสาเหตุที่เหรียญจีนโบราณมีรูตรงกลางนั้นมาจากความเชื่อของคนจีนในสมัยโบราณประเทศจีนถือได้ว่าเป็นศูนย์กลางของโลก ท้องฟ้าเป็นรูปวงกลมตรงกลางของเหรียญนั้นคือประเทศจีน ล้อมรอบด้วยทิศทั้งสี่ที่เป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสนั่นเอง

      ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน. เหรียญจีนโบราณดังกล่าวจึงกลายเป็นสัญลักษณ์มงคลที่มักปรากฏแทรกอยู่กับภาพมงคลอื่น ๆ (นิยมใช้เหรียญคู่)

มันจะถูกเพิ่มตามหลักของฮวงจุ้ย เพื่อเสริมสร้างพลังแห่งความมั่งคั่งและร่ำรวยเช่นเดียวกับดวงตาทั้งสองข้างที่มองเห็นเส้นทางข้างหน้าของเรา

“Gu Qian” (古钱) is “Chinese coin” or “Chinese money” (钱), a type of currency in China. In Mandarin, money is called “qian” (钱), which resonates like “qian” (前), which means “forward”, and ancient Chinese coins have a square hole in the middle. (There is a place to string them together around the waist)

This symbol of good luck uses a picture of a Chinese coin with a hole in the center. It is the meaning of the human eye because when paired Chinese coins look like human eyes, so the Chinese coin or Qian (钱), which is pronounced synonymous with Qian (前), which means “in front of or What is in front of “

So it is used as a pair of coin symbols, or “Shuangqian” (双) because the holes in the middle of the two coins seem like our own eyes. Just like the way ahead, I have two different paths or go forward.

Currently, the use of ancient Chinese coins with a hole in the center is no longer available. It is said that the reason why ancient Chinese coins have a hole in the middle is due to the Chinese belief. In ancient times, China was regarded as the center of the world.

Passed through to the present. The ancient Chinese coin thus became an auspicious symbol often interspersed with other auspicious images (preferably with a pair of coins).

It will be added according to Feng Shui principles. To strengthen the power of wealth and wealth, just as the two eyes that see the path ahead of us.

เหรียญจีน

ขอบคุณสาระจาก Goole / UFABET8282

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่นี่