ตี่จู่เอี้ย

ตี่จู่เอี้ย

ตี่จู่เอี้ย
ตี่จู่เอี้ย

หมายถึงเทพเจ้าแห่งธาตุดินเป็นเทพเจ้าประจำบ้านที่ชาวจีนให้ความเคารพนับถือมาก เพราะเชื่อว่าเป็นเทพเจ้าที่ใกล้ชิดกับมนุษย์มากที่สุด

ประวัติความเป็นมาของ ตี่จู่เอี้ย มีมาตั้งแต่สมัยโบราณเมื่อชาวจีนเริ่มหาที่พักใหม่ ๆ ดังนั้นพวกเขาจึงต้องการให้เทพเจ้าคุ้มครองพวกเขา จึงได้นำกระดาษแผ่นหนึ่งเขียนว่า“ ตีจู่ซิ่งอุ่ย”

ซึ่งหมายถึงที่สถิตของเทพเจ้าและมีการพัฒนาเรื่อยมาตามยุคสมัยจนกลายมาเป็นศาลเจ้า ตี่จู่เอี้ยอย่างทุกวันนี้ ว่ากันว่าหากบ้านใดมีศาลเจ้าดีจื๊อไว้บูชา เปรียบเสมือนมีเทพเจ้าคอยดูแลคุ้มครองทำให้มีความสุขและช่วยเสริมโชคลาภและความเป็นสิริมงคลในชีวิต

      หลักการจัดตั้ง: ที่ตั้งของศาล ควรวางบนพื้นดิน ด้านหลังไม่ควรอยู่ใกล้ประตูบันไดห้องน้ำห้องครัวด้านหน้าควรเปิดกว้างและสว่างด้านบนไม่ควรมีคานหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์อื่น ๆ และด้านล่างควรเป็นพื้นธรรมดาที่ไม่มีฐาน

Refers to the god of the earth element. It is a home deity that the Chinese people respect a lot. Because it is believed to be the gods closest to humans.

History of Di Zhuie has been around since ancient times, when the Chinese started searching for new accommodations, so they wanted the gods to protect them. So he took a piece of paper and wrote, “Tee Zhixing Ui”.

It means the home of the gods and has evolved over time to become a shrine. Di Zhue today It is said that if any house has a Di Chu shrine to worship It is like having a god who takes care of it, protects it, makes it happy and helps to add fortune and prosperity in life.

Principles of establishment: the establishment of the court. Should be placed on the ground The back should not be near the door, stairs, the bathroom, the front kitchen should be open and bright, the top should not have beams or other sacred objects, and the bottom should be a simple floor without a. base.

ตี่จู่เอี้ย

ขอบคุณสาระจาก Goole / UFABET8282

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่นี่