น้ำเต้าโภคทรัพย์

น้ำเต้าโภคทรัพย์

น้ำเต้าโภคทรัพย์
น้ำเต้าโภคทรัพย์

เครื่องรางมงคลเช่นของจีนทิเบตฮินดูหรือของฝรั่งที่ทำออกมาแม้จะไม่ได้ผ่านพิธีกรรมการปลุกเสก แต่ถ้าสร้างโดยวัตถุที่มีพลังในตัวเองหรือสร้างเป็นรูปลักษณ์ของวัตถุที่มีความหมายต่างๆก็จะมีเช่น เช่นถ้าทำเป็นเงินตราก็จะมีอานุภาพแห่งโชคลาภ

      แต่พลังที่มีอยู่ในวัตถุมงคลอาจไม่เพียงพอ หรือยังไม่ศักดิ์สิทธิ์พอที่จะบูชาให้เกิดผลจำเป็นสำหรับผู้รู้ผู้เชี่ยวชาญหรือที่เรียกว่าครูเพื่อเพิ่มพูนความแข็งแกร่ง

หรือที่คนไทยเรียกว่าการปลุกเสกเพื่อให้มีอานุภาพมากขึ้นหรือเพื่อให้เกิดความศักดิ์สิทธิ์การบูชาเครื่องรางต่างๆนั้นจำเป็นที่อาจารย์หรือคนทั่วไปจะต้องรู้อานุภาพ หรืออย่างน้อยก็สนับสนุนองค์ประกอบของวัตถุมงคลให้แข็งแกร่งขึ้นเพื่อบูชาก่อนจะบังเกิดผล

      พระเครื่องชุดนี้มอบให้อาจารย์ ใเสกโดยอัญเชิญพลังเทพและเทวดาที่วัดมังกรกมลาเยาวราชแล้ว (เชิญผู้ที่จับพลังจิตมาสัมผัสได้)

      น้ำเต้าแกะสลักอักษรมงคลบูชาเพื่อโชคลาภและความอุดมสมบูรณ์ดูดเงินและสิ่งมงคลเข้ามาในชีวิตขนาดเล็กบูชาสะดวกพกพาพร้อมกับสวดมนต์น้ำเต้าด้วยคาถานะโมพุทธายะ นะมะพะทะ จะภะกะสะ 9 จบ แล้วอธิษฐานขอได้ตามใจปรารถนา 

Auspicious amulets, such as those of China, Tibet, Hindu, or Western, that are made even though the incantation ritual has not been performed. But if it is created by an object that has self-power or creates an object’s appearance with different meanings, it will have: For example, if money is made, it will have the power of fortune.

but the power present in the sacred object may not be enough. Or is it not holy enough to be worshiped to produce fruit? It is necessary for a master, known as a teacher, to increase strength.

Or as the Thai people call the incantation for more power or for the sanctity of worship, the worship of various amulets is necessary for the master or the general public to know the power. Or at least strengthen the elements of the sacred object to worship before it takes effect.

This amulet was given to the teacher. Who knows, then invites gods and angels at the Dragon Temple, Kamala, Yaowarat. (Invite the person who captures the psychic energy to come and feel)

Carved wooden gourd, auspicious characters, worship for good fortune and abundance, sucking money and auspicious things into life. 9 It’s over and pray for whatever you want.

It is like a symbol for strengthening health, longevity, to stimulate the exposure of fortune, absorbing wealth and money to pour out.

น้ำเต้าโภคทรัพย์

ขอบคุณสาระจาก Goole / UFABET8282

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่นี่