ตำนานเหล็กไหล

ตำนานเหล็กไหล

ตำนานเหล็กไหล
ตำนานเหล็กไหล

เหล็กไหลเป็นโลหะธาตุที่มีตัวตนอาถรรพ์พิสดาร แปลกและมหัศจรรย์แตกต่างจากโลหะทุกชนิด จึงได้รับการจัดให้เป็น“ ธาตุกายสิทธิ์” ที่มีชีวิตจิตซึ่งเป็นไปตามเหตุร้ายของกฎแห่งกรรมที่ดลบันดาลให้วิญญาณแห่งสังสารวัฏมาปฏิสนธิในสภาวะของโลหะศักดิ์สิทธิ์มีอิทธิฤทธิ์ทั่วไป

จึงถือว่า “เหล็กไหล” จึงถือเสมือนหนึ่งเป็น “สัตว์โลกที่มีชีวิต” เนื่องจากเหล็กไหลมีทั้งตัวผู้และตัวเมียสามารถเคลื่อนย้ายได้กินน้ำผึ้งเป็นอาหาร ด้วยการขับถ่ายซึ่งเรียกว่าขี้เหล็กไหล

นอกจากนี้ยังสามารถเสพติดทางเพศได้อีกด้วย แต่เป็นสิ่งเสพติดทางจิตวิญญาณเพราะเพียงแค่มีความรู้สึกปรารถนาในกามารมณ์ก็สามารถบรรลุจุดสุดยอดได้ทันทีโดยไม่ต้องสัมผัสกันอย่างถูกต้องและชอบพักผ่อนและนอนในที่สงบในถ้ำ

เหล็กไหลถูกจัดให้เป็นหนึ่งในเผ่าพันธุ์ที่ดีที่สุดของโลก จัดว่าเป็นเทพเจ้า แต่เป็นเทพที่ไปชดใช้กรรมไม่ดีในโลกมนุษย์จึงมียักษ์ครุฑนาคมาให้ความคุ้มครองอีกครั้ง

เหล็กไหลมีที่มา. และศักดิ์ศรีที่แตกต่างกันตามลักษณะเชื้อชาติและวรรณะและสมมติว่าการเรียกร้องให้สร้างความแตกต่างให้ชัดเจนขึ้นเท่านั้น

Iron remade is an elemental metal that has an eccentric mystery. Weird and wonderful, different from all metals. It is classified as a living “psychic element”, according to the malignancy of the law of karma that directs the spirit of transmigration to conceive in a state of a divine metal of all power.

It is considered “Leklai”, so it is considered as one. “Animal world living” because of the iron remade both male and female can be moved to eat honey for food. By excretion, which is called cassia flux.

It can also be sexually addictive. Rather, it is a spiritual addiction, because only having a feeling of desire in the carnal can reach orgasm immediately without proper contact and prefer to rest and sleep in a calm cave in a cave.

Iron remade is classified as one of the best races in the world. Classified as a god But as an angel who pays for bad karma in the human world, the Garuda Naga is once again protected by a giant Garuda.

Leklai has a origin. And dignity that differ by nature, race and caste, and assuming that the call to make a difference is only clearer.

ตำนานเหล็กไหล

ขอบคุณสาระจาก Goole / UFABET8282

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่นี่