มังกร

มังกร

มังกร
มังกร

มังกร (Dragon) เป็นสัตว์ในตำนานตามความเชื่อของชาวจีน นอกจากนี้ยังเป็นหนึ่งในสี่สัตว์เทพเจ้าโบราณ (มังกรเขียวหงส์แดงเสือขาวและเต่าดำ) และเป็นสัญลักษณ์ของจักรพรรดิจีน

ว่ากันว่าหากใครมีมังกรอยู่ที่บ้านจะเสริมความร่ำรวยอำนาจและความโชคดี เนื่องจากมังกรเป็นตัวแทนของคนที่ยิ่งใหญ่แข็งแกร่งร่ำรวยและแข็งแกร่ง ยิ่งไปกว่านั้นว่ากันว่ามังกรสามารถเสริมพลังชี่ให้กับบ้านได้อีกด้วย

หลักการตั้งค่า: ตามหลักฮวงจุ้ยควรวางมังกรไว้ทางด้านทิศตะวันออกหรือทางด้านซ้ายของบ้าน (หากมองจากด้านใน) หรือบริเวณที่เป็นห้องนั่งเล่นห้องรับประทานอาหารและห้องทำงานอย่าวางไว้ในบริเวณที่มีพลังงานต่ำเช่นห้องน้ำห้องแต่งตัวหรือโรงจอดรถ

และเนื่องจากมังกรเป็นสัตว์ที่ชอบน้ำมากดังนั้นหากบ้านใครมีแหล่งน้ำหรือรูปน้ำก็สามารถวางมังกรให้หันหน้าเข้าหาน้ำได้

Dragon is a mythical creature according to Chinese beliefs. It is also one of the four ancient god creatures. (Green Dragon, Red Swan, White Tiger and Black Turtle) and symbolize the Chinese Emperor.

It is said that if someone has a dragon at home, it adds wealth, power and luck. Because dragons represent people who are great, strong, rich and strong. Moreover, it is said that dragons can strengthen chi in the house as well.

Principle of setting: According to Feng Shui, the dragon should be placed on the east side or the left side of the house. Do not place them in low-energy areas such as bathrooms, dressing rooms, or garages.

And since dragons are very hydrophilic, if someone’s home has a water source or a water shape, the dragon can be placed facing the water.

For people who design and decorate their home according to Feng Shui principles In addition to home decorations for beauty Another thing is known that it must have. “Home decorations for the prosperity”, which nowadays most Thai people have started to worship the sacred and sacred objects of China more.

มังกร

ขอบคุณสาระจาก Goole / UFABET8282

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่นี่

เหรียญจีน

เหรียญจีน

เหรียญจีน
เหรียญจีน

“กู่เฉียน” (古钱) ก็คือ “เหรียญจีน” หรือ “เงินจีน” (钱) ซึ่งเป็นสกุลเงินประเภทหนึ่งในประเทศจีน ในภาษาจีนกลางเรียกเงินว่า “เฉียน” (钱) ซึ่งสะท้อนเสียงเหมือน “เฉียน” (前) ซึ่งแปลว่า “ข้างหน้า” และเหรียญจีนโบราณจะมีรูสี่เหลี่ยมอยู่ตรงกลาง (มีไว้ร้อยเชือกเข้าด้วยกันรอบเอว)

   สัญลักษณ์แห่งความโชคดีจึงใช้รูปเหรียญจีนที่มีรูตรงกลาง เป็นความหมายแทนดวงตาของมนุษย์เนื่องจากเมื่อมีเหรียญจีนคู่กันจะมีลักษณะเหมือนตามนุษย์ดังนั้นเหรียญจีนหรือเฉียน (钱) ซึ่งออกเสียงพ้องกับเฉียน (前) ซึ่งแปลว่า "อยู่ข้างหน้าหรือ สิ่งที่อยู่ตรงหน้า”

ดังนั้นจึงใช้เป็นสัญลักษณ์เหรียญคู่หรือ “Shuangqian” (双) เพราะดูเหมือนว่ารูที่อยู่ตรงกลางของเหรียญทั้งสองเปรียบเสมือนดวงตาของเราเอง เช่นเดียวกับทางข้างหน้าฉันมีสองเส้นทางที่แตกต่างกันหรือก้าวหน้าต่อไป

   ปัจจุบันการใช้เหรียญจีนโบราณที่มีรูตรงกลางไม่สามารถใช้งานได้แล้วในปัจจุบัน กล่าวกันว่าสาเหตุที่เหรียญจีนโบราณมีรูตรงกลางนั้นมาจากความเชื่อของคนจีนในสมัยโบราณประเทศจีนถือได้ว่าเป็นศูนย์กลางของโลก ท้องฟ้าเป็นรูปวงกลมตรงกลางของเหรียญนั้นคือประเทศจีน ล้อมรอบด้วยทิศทั้งสี่ที่เป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสนั่นเอง

   ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน. เหรียญจีนโบราณดังกล่าวจึงกลายเป็นสัญลักษณ์มงคลที่มักปรากฏแทรกอยู่กับภาพมงคลอื่น ๆ (นิยมใช้เหรียญคู่)

มันจะถูกเพิ่มตามหลักของฮวงจุ้ย เพื่อเสริมสร้างพลังแห่งความมั่งคั่งและร่ำรวยเช่นเดียวกับดวงตาทั้งสองข้างที่มองเห็นเส้นทางข้างหน้าของเรา

“Gu Qian” (古钱) is “Chinese coin” or “Chinese money” (钱), a type of currency in China. In Mandarin, money is called “qian” (钱), which resonates like “qian” (前), which means “forward”, and ancient Chinese coins have a square hole in the middle. (There is a place to string them together around the waist)

This symbol of good luck uses a picture of a Chinese coin with a hole in the center. It is the meaning of the human eye because when paired Chinese coins look like human eyes, so the Chinese coin or Qian (钱), which is pronounced synonymous with Qian (前), which means “in front of or What is in front of “

So it is used as a pair of coin symbols, or “Shuangqian” (双) because the holes in the middle of the two coins seem like our own eyes. Just like the way ahead, I have two different paths or go forward.

Currently, the use of ancient Chinese coins with a hole in the center is no longer available. It is said that the reason why ancient Chinese coins have a hole in the middle is due to the Chinese belief. In ancient times, China was regarded as the center of the world.

Passed through to the present. The ancient Chinese coin thus became an auspicious symbol often interspersed with other auspicious images (preferably with a pair of coins).

It will be added according to Feng Shui principles. To strengthen the power of wealth and wealth, just as the two eyes that see the path ahead of us.

เหรียญจีน

ขอบคุณสาระจาก Goole / UFABET8282

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่นี่

ตี่จู่เอี้ย

ตี่จู่เอี้ย

ตี่จู่เอี้ย
ตี่จู่เอี้ย

หมายถึงเทพเจ้าแห่งธาตุดินเป็นเทพเจ้าประจำบ้านที่ชาวจีนให้ความเคารพนับถือมาก เพราะเชื่อว่าเป็นเทพเจ้าที่ใกล้ชิดกับมนุษย์มากที่สุด

ประวัติความเป็นมาของ ตี่จู่เอี้ย มีมาตั้งแต่สมัยโบราณเมื่อชาวจีนเริ่มหาที่พักใหม่ ๆ ดังนั้นพวกเขาจึงต้องการให้เทพเจ้าคุ้มครองพวกเขา จึงได้นำกระดาษแผ่นหนึ่งเขียนว่า“ ตีจู่ซิ่งอุ่ย”

ซึ่งหมายถึงที่สถิตของเทพเจ้าและมีการพัฒนาเรื่อยมาตามยุคสมัยจนกลายมาเป็นศาลเจ้า ตี่จู่เอี้ยอย่างทุกวันนี้ ว่ากันว่าหากบ้านใดมีศาลเจ้าดีจื๊อไว้บูชา เปรียบเสมือนมีเทพเจ้าคอยดูแลคุ้มครองทำให้มีความสุขและช่วยเสริมโชคลาภและความเป็นสิริมงคลในชีวิต

   หลักการจัดตั้ง: ที่ตั้งของศาล ควรวางบนพื้นดิน ด้านหลังไม่ควรอยู่ใกล้ประตูบันไดห้องน้ำห้องครัวด้านหน้าควรเปิดกว้างและสว่างด้านบนไม่ควรมีคานหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์อื่น ๆ และด้านล่างควรเป็นพื้นธรรมดาที่ไม่มีฐาน

Refers to the god of the earth element. It is a home deity that the Chinese people respect a lot. Because it is believed to be the gods closest to humans.

History of Di Zhuie has been around since ancient times, when the Chinese started searching for new accommodations, so they wanted the gods to protect them. So he took a piece of paper and wrote, “Tee Zhixing Ui”.

It means the home of the gods and has evolved over time to become a shrine. Di Zhue today It is said that if any house has a Di Chu shrine to worship It is like having a god who takes care of it, protects it, makes it happy and helps to add fortune and prosperity in life.

Principles of establishment: the establishment of the court. Should be placed on the ground The back should not be near the door, stairs, the bathroom, the front kitchen should be open and bright, the top should not have beams or other sacred objects, and the bottom should be a simple floor without a. base.

ตี่จู่เอี้ย

ขอบคุณสาระจาก Goole / UFABET8282

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่นี่

น้ำเต้าโภคทรัพย์

น้ำเต้าโภคทรัพย์

น้ำเต้าโภคทรัพย์
น้ำเต้าโภคทรัพย์

เครื่องรางมงคลเช่นของจีนทิเบตฮินดูหรือของฝรั่งที่ทำออกมาแม้จะไม่ได้ผ่านพิธีกรรมการปลุกเสก แต่ถ้าสร้างโดยวัตถุที่มีพลังในตัวเองหรือสร้างเป็นรูปลักษณ์ของวัตถุที่มีความหมายต่างๆก็จะมีเช่น เช่นถ้าทำเป็นเงินตราก็จะมีอานุภาพแห่งโชคลาภ

   แต่พลังที่มีอยู่ในวัตถุมงคลอาจไม่เพียงพอ หรือยังไม่ศักดิ์สิทธิ์พอที่จะบูชาให้เกิดผลจำเป็นสำหรับผู้รู้ผู้เชี่ยวชาญหรือที่เรียกว่าครูเพื่อเพิ่มพูนความแข็งแกร่ง

หรือที่คนไทยเรียกว่าการปลุกเสกเพื่อให้มีอานุภาพมากขึ้นหรือเพื่อให้เกิดความศักดิ์สิทธิ์การบูชาเครื่องรางต่างๆนั้นจำเป็นที่อาจารย์หรือคนทั่วไปจะต้องรู้อานุภาพ หรืออย่างน้อยก็สนับสนุนองค์ประกอบของวัตถุมงคลให้แข็งแกร่งขึ้นเพื่อบูชาก่อนจะบังเกิดผล

   พระเครื่องชุดนี้มอบให้อาจารย์ ใเสกโดยอัญเชิญพลังเทพและเทวดาที่วัดมังกรกมลาเยาวราชแล้ว (เชิญผู้ที่จับพลังจิตมาสัมผัสได้)

   น้ำเต้าแกะสลักอักษรมงคลบูชาเพื่อโชคลาภและความอุดมสมบูรณ์ดูดเงินและสิ่งมงคลเข้ามาในชีวิตขนาดเล็กบูชาสะดวกพกพาพร้อมกับสวดมนต์น้ำเต้าด้วยคาถานะโมพุทธายะ นะมะพะทะ จะภะกะสะ 9 จบ แล้วอธิษฐานขอได้ตามใจปรารถนา 

Auspicious amulets, such as those of China, Tibet, Hindu, or Western, that are made even though the incantation ritual has not been performed. But if it is created by an object that has self-power or creates an object’s appearance with different meanings, it will have: For example, if money is made, it will have the power of fortune.

but the power present in the sacred object may not be enough. Or is it not holy enough to be worshiped to produce fruit? It is necessary for a master, known as a teacher, to increase strength.

Or as the Thai people call the incantation for more power or for the sanctity of worship, the worship of various amulets is necessary for the master or the general public to know the power. Or at least strengthen the elements of the sacred object to worship before it takes effect.

This amulet was given to the teacher. Who knows, then invites gods and angels at the Dragon Temple, Kamala, Yaowarat. (Invite the person who captures the psychic energy to come and feel)

Carved wooden gourd, auspicious characters, worship for good fortune and abundance, sucking money and auspicious things into life. 9 It’s over and pray for whatever you want.

It is like a symbol for strengthening health, longevity, to stimulate the exposure of fortune, absorbing wealth and money to pour out.

น้ำเต้าโภคทรัพย์

ขอบคุณสาระจาก Goole / UFABET8282

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่นี่

ตำนานเหล็กไหล

ตำนานเหล็กไหล

ตำนานเหล็กไหล
ตำนานเหล็กไหล

เหล็กไหลเป็นโลหะธาตุที่มีตัวตนอาถรรพ์พิสดาร แปลกและมหัศจรรย์แตกต่างจากโลหะทุกชนิด จึงได้รับการจัดให้เป็น“ ธาตุกายสิทธิ์” ที่มีชีวิตจิตซึ่งเป็นไปตามเหตุร้ายของกฎแห่งกรรมที่ดลบันดาลให้วิญญาณแห่งสังสารวัฏมาปฏิสนธิในสภาวะของโลหะศักดิ์สิทธิ์มีอิทธิฤทธิ์ทั่วไป

จึงถือว่า “เหล็กไหล” จึงถือเสมือนหนึ่งเป็น “สัตว์โลกที่มีชีวิต” เนื่องจากเหล็กไหลมีทั้งตัวผู้และตัวเมียสามารถเคลื่อนย้ายได้กินน้ำผึ้งเป็นอาหาร ด้วยการขับถ่ายซึ่งเรียกว่าขี้เหล็กไหล

นอกจากนี้ยังสามารถเสพติดทางเพศได้อีกด้วย แต่เป็นสิ่งเสพติดทางจิตวิญญาณเพราะเพียงแค่มีความรู้สึกปรารถนาในกามารมณ์ก็สามารถบรรลุจุดสุดยอดได้ทันทีโดยไม่ต้องสัมผัสกันอย่างถูกต้องและชอบพักผ่อนและนอนในที่สงบในถ้ำ

เหล็กไหลถูกจัดให้เป็นหนึ่งในเผ่าพันธุ์ที่ดีที่สุดของโลก จัดว่าเป็นเทพเจ้า แต่เป็นเทพที่ไปชดใช้กรรมไม่ดีในโลกมนุษย์จึงมียักษ์ครุฑนาคมาให้ความคุ้มครองอีกครั้ง

เหล็กไหลมีที่มา. และศักดิ์ศรีที่แตกต่างกันตามลักษณะเชื้อชาติและวรรณะและสมมติว่าการเรียกร้องให้สร้างความแตกต่างให้ชัดเจนขึ้นเท่านั้น

Iron remade is an elemental metal that has an eccentric mystery. Weird and wonderful, different from all metals. It is classified as a living “psychic element”, according to the malignancy of the law of karma that directs the spirit of transmigration to conceive in a state of a divine metal of all power.

It is considered “Leklai”, so it is considered as one. “Animal world living” because of the iron remade both male and female can be moved to eat honey for food. By excretion, which is called cassia flux.

It can also be sexually addictive. Rather, it is a spiritual addiction, because only having a feeling of desire in the carnal can reach orgasm immediately without proper contact and prefer to rest and sleep in a calm cave in a cave.

Iron remade is classified as one of the best races in the world. Classified as a god But as an angel who pays for bad karma in the human world, the Garuda Naga is once again protected by a giant Garuda.

Leklai has a origin. And dignity that differ by nature, race and caste, and assuming that the call to make a difference is only clearer.

ตำนานเหล็กไหล

ขอบคุณสาระจาก Goole / UFABET8282

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่นี่

หัวใจสาริกาลิ้นทอง

หัวใจสาริกาลิ้นทอง

หัวใจสาริกาลิ้นทอง
หัวใจสาริกาลิ้นทอง

ไม้นางหงส์แช่น้ำมันไพรมหาเสน่ห์อัดกรอบทองคำไมครอนพุทธคุณเมตตามหานิยมสาริกาหรือสาริกาลิ้นทองเป็นเครื่องรางของขลังที่ใช้เสริมเสน่ห์เมตตาโชคลาภบูชาจี้สาริกาพกติดตัวว่าอย่างไร?

พูดอะไรใครก็หลง พูดอะไรใครก็เชื่อ สาริกาลิ้นทองเสริมเสน่ห์เมตตาตัวเองเพื่อให้มีงานทำ มีคนชื่นชอบชื่นชมสนับสนุนการงานให้มีเงินและที่สำคัญขอให้โชคดีร่ำรวย บูชาสาริกาลิ้นทอง

คาถาสาลิกาลิ้นทอง (นะ สาลิกาลิ้นทอง) งะ ณะ นะ มะฯ สวด 5 จบ โอมเพี้ยง สาธุ สาธุ สาธุฯ

จะเป็นการดีอย่างยิ่งที่จะได้อวยพรให้กับตัวเอง หรือจะปลุกเสกในตระกรุดดอกเล็กๆ ก็เห็นได้ชัดและดีมากเช่นกัน

ซึ่งคนสมัยก่อนเรียกว่า“ นะสาลิกา ลิ้นทอง” หรือจะปลุกเสกประจุลงในแป้งทาหน้า น้ำหอมลิปสติก ฯลฯ ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ดูแลผิวก็จะได้ผลดีมากและผู้หญิงและผู้ชายก็สามารถใช้ร่วมกันได้ทั้งหมดวิชานี้ก็มีมากเช่นกัน เพศตรงข้ามสนใจ หรือจะไปเจรจากับใครก็จะเมตตาอุปสรรคจะไม่เข้ามา แต่อย่างใด

How about a hempwood soaked in oil?

Say anything, anyone is lost. Say what, whoever believes Sarika Linthong adds charm to self-compassion to have a job. There are people who like to appreciate, support work, have money, and most importantly, good luck and wealth Puja Sarika Linthong.

Spell Salika Linthong (Nazalika Linthong) Kananama, praying 5 ends.

It would be great to bless yourself. Or will chant in a small flower basket It’s obvious and very good too.

Which people in the past called “Nasalika Linthong” or to incite charge into face powder. Perfumes, lipsticks, etc., which are skin care products are also very effective, and women and men can use them all together. The opposite sex is interested Or going to negotiate with anyone, will be merciful, obstacles will not enter. Anyhow.

Salika spell, Linthong, Chewahang, Maturung, Wajang, Chewah, Wachanthi, Phatsitawa, Chantharang, Piyayewa, Piyantuna. Make a betel and make a drink. All the women and men have heard us sweetly, who love us and

หัวใจสาริกาลิ้นทอง

ขอบคุณสาระจาก Goole / UFABET8282

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่นี่

ปลาหลีฮื้อ

ปลาหลีฮื้อ

ปลาหลีฮื้อ

ตัวแทนของความอุดมสมบูรณ์มั่งคั่งภาษาจีนแต้จิ๋วเป็นคำพ้องความหมายที่มีความหมายว่าอุดมสมบูรณ์ ใช้เพื่อแสดงความหมายอันเป็นมงคลขอให้มีบางสิ่งที่มาพร้อมกับคำว่า “This Hu Uh”

มีความหมายว่าทุกปีจะมีโชคมีลาภเหลือใช้สำหรับเด็กและครอบครัวรุ่นต่อไปถ้าเป็นปลาหลีฮื้อหรือหลี่หยู่หมายถึงความสำเร็จตามตำนานที่ปลาหลี่เฟิงตัวใดสามารถว่ายขึ้นไปที่ประตูมังกรได้ที่ ปากของฟ้าสวรรค์ แล้วกระโดดข้ามไปกลายเป็น “ปลามังกร”

นอกจากจะเต็มไปด้วยพลังในการต่อสู้แล้วยังเป็นปลาแห่งโชคลาภของชาวจีนอีกด้วย เมื่อโชคลาภทั้งหมดมารวมกันจึงเป็นสัญลักษณ์มงคลที่แสดงถึงการมีกินมีใช้ร่ำรวยมีกำไรต่อเนื่องทุกปี

ธุรกิจการงานและการค้าก็จะสำเร็จและผ่านพ้นไปได้เช่นกัน ยังสื่อถึงความหมายอันเป็นมงคลแห่งความพร้อมเพรียงกันเต็มไปด้วยความพร้อมเพรียงกันจนบังเกิดทรัพย์สมบัติมากมายตลอดทั้งปี


A representative of abundance, prosperity in Teochew Chinese is a synonym for abundance. Used to express auspicious meaning, wish that something comes with the word “This Hu Uh”.

It means that every year there will be good fortune for the next generation of children and families. If it is Li Hu or Li Yu, it means the legendary success that any Li Feng fish can swim with. Go up to the Dragon Gate at The mouth of the heavens Then jumped over to become “Dragon fish”

In addition to being full of fighting power, it is also a Chinese fortune fish. When all fortune comes together, it is a auspicious symbol of being able to eat, use, be wealthy, profit continuously every year.

Business, work and trade will also be successful and passive. It also conveys the auspicious meaning of unison, full of unison that creates wealth throughout the year.

There are many types of such auspicious images and objects such as scenery paintings, small auspicious animal statues such as fish, tigers, turtles, and kilen, as well as statues of beautiful flower trees.

As well as items such as crystal balls or small chrysalis, gold nuggets, etc., all of which help enhance fortune, wealth, wealth, increase even more Let’s go see What does each of these mean? And should be placed at any area of ​​the house – office

ปลาหลีฮื้อ

ขอบคุณสาระจาก Goole / UFABET8282

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่นี่

ตะกรุดสาริกามหาลาภ

ตะกรุดสาริกามหาลาภ

ตะกรุดสาริกามหาลาภ

สาริกามหาลาภหรือสาริกาเรียกทรัพย์เป็นวิชาเฉพาะทางล้านนาโบราณที่อาจารย์หรือปรมาจารย์จะปลุกเสกยันต์ด้วยคาถาสาริกามหาลาภทำให้มีพุทธคุณเน้นทางด้านโชคลาภเรียกเงิน

โดยเฉพาะเงินที่จะได้มาจากการเจรจาพูดคุยและได้รับเงิน มีความสำเร็จในการเจรจาต่อรองเหมาะสำหรับผู้ค้านักธุรกิจพนักงานขายตลอดจนผู้นำเสนอวิทยากรวิทยากร

มีพุทธคุณเน้นด้านโภคทรัพย์และโชคลาภนำมาให้ลูกศิษย์บูชาเป็นที่รู้จักสำหรับผู้ที่สนใจในวิชาอาคมหรือสาริกาลิ้นทอง ด้วยวิชานี้อาจารย์หรืออาจารย์นำมาสร้างเป็นวัตถุมงคลจากตะกรุดผ้ายันต์หรือผงวิเศษคาถาสาริกามหาลาภจะได้เงินจากการเจรจา


The Great Sarika or Sarika called Sap is a special Lanna specialization in which a master or master will incantate a talisman with a spell of the Great Sarika, making it a great blessing to focus on fortune and money.

Especially the money will come from negotiations, talks, and paid. Successful in negotiations, suitable for traders, businessmen, salespeople, as well as presenters, speakers, speakers

It has a strong focus on wealth and fortune. Bring it to the disciples to worship. Known for those interested in magic or Sarika Linthong. With this subject, the master or the master will create an auspicious object from Takrud, cloth, talisman or magic powder, the great magic Sarika will receive money from negotiations.

This type of takrud, if one has worshiped, when he hears the sound, he will be fascinated by the words. Have words that are mesmerizing and mesmerizing People will trust every word. Mercy, great charm, lovely, affectionate Successful contacts every time

Trade is accomplished Business operation is smooth. Talk to the opposite sex will love each other successfully. Couples, spouses, love, harmony from words that are as sweet as honey.

ตะกรุดสาริกามหาลาภ

ขอบคุณสาระจาก Goole / UFABET8282

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่นี่

สีผึ้งมหาเสน่ห์

สีผึ้งมหาเสน่ห์

สีผึ้งมหาเสน่ห์
สีผึ้งมหาเสน่ห์

สีผึ้งเราจะเข้าใจว่าเป็นเครื่องรางของขลังชนิดหนึ่งในตลับมีกลิ่นที่ฉุนและเบาผสมกับคุณสมบัติทางเสน่ห์โดยเฉพาะสีผึ้งนี้ถูกทำขึ้นเพื่อเสริมดวงชะตาของผู้ใช้ คนโบราณถือว่าเป็นเรื่องดีที่จะให้คุณใช้ป้ายริมฝีปากคิ้วหรือพกไปเจิมหน้าผาก

ผู้ประกอบการเครื่องสำอางใช้ขี้ผึ้งเป็นหัวเชื้อในการทำสบู่และลิปบาล์ม แต่ถ้าคุณเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านไสยเวทย์มีความสำคัญแตกต่างกันไปเนื่องจากขี้ผึ้งเป็นวัสดุหลักที่ช่วยเพิ่มเสน่ห์

วิธีใช้ให้มีประสิทธิภาพคือในเจ็ดวันจะใช้ได้สองวันคือวันอังคารและวันเกิดของผู้ใช้ จะทำให้เป็นที่รักของคนรอบข้างด้วยวิธีการสร้างและวิธีการเฉพาะรามานคือใคร? แต่ส่วนใหญ่แล้วส่วนผสมจะเป็นน้ำมันไม้จันทน์ ว่านมหาเสน่ห์. ใบไม้สีทองเปลวตาปลาพะยูนน้ำมันช้างตกปลานำมาทำอาหารด้วยผึ้งโดยพื้นที่ที่ใช้เป็นเศษกระดูกจากสุสาน 7 แห่ง

หรือชุบชีวิตไว้ตอกตะปูตอกฝาโลงหุงแล้วออกเป็นสีดำขาวเหลืองน้ำตาลเข้มบ้างต่างกันไปและปลุกเสกด้วยคาถาหลายร้อยบทหลายพันจบบางบทก็สวดคาถา .

Honey color, we are understood to be a kind of amulet in the cartridge, has a pungent and light scent, combined with a particularly enchanting property, this honey color was made to complement the user’s fortune. In the ancients, it would be nice to have you smeared on your lips, eyebrows, or carried to anoint your forehead.

Cosmetic entrepreneurs use beeswax as a leavening agent to make soaps and lip balms. But if you are a magician, the importance of it varies, as beeswax is the main material that enhances its charm.

How to use it effectively is seven days, it will be valid for two days, Tuesday and the user’s birthday. It is made to be loved by those around you by a specific method of creation and method. Who is Raman? But most of the time the ingredient is sandalwood oil. That great charm. Golden leaves, flames, fish-eyes, dugong, elephant oil, fish are used to cook with bees, the area used as bone fragments from 7 tombs.

Or to revive, nail the lid of the coffin, cook it in black, white, yellow, dark brown.

สีผึ้งมหาเสน่ห์

ขอบคุณสาระจาก Goole / UFABET8282

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่นี่

กิเลน

กิเลน

กิเลน
กิเลน

เสริมโชคลาภจัดรูปและวัตถุมงคลให้ถูกต้องตามหลักฮวงจุ้ย

การตกแต่งบ้านหรือสำนักงานด้วยรูปภาพสิ่งของหรือสิ่งของใด ๆ ที่สวยงามทำให้สมาชิกในบ้านหรือพนักงานออฟฟิศรู้สึกมีความสุขผ่อนคลายและที่สำคัญที่สุดคือทำให้บ้านหรือที่ทำงานสวยงามและน่าอยู่ยิ่งขึ้น

ภาพและวัตถุมงคลดังกล่าวมีหลายประเภทเช่นภาพวาดทิวทัศน์รูปปั้นสัตว์มงคลขนาดเล็กเช่นปลาเสือเต่าและกิเลนรวมถึงรูปปั้นของต้นไม้ดอกไม้ที่สวยงามรวมถึงสิ่งของต่างๆเช่นลูกแก้วหรือคริสตัลขนาดเล็ก นักเก็ตทอง ฯลฯ

ล้วนช่วยเสริมโชคลาภความมั่งคั่งร่ำรวยเพิ่มพูนยิ่ง ๆ ขึ้นไป ไปดูกันเลยว่าแต่ละข้อมีความหมายอย่างไร? และควรวางไว้ที่บริเวณใดของบ้าน – สำนักงาน

กิเลนเป็นสัญลักษณ์ของการรวมกันของสัตว์มงคล ได้แก่ ม้ามังกรกวางวัวควายและปลามีอานุภาพช่วยขับไล่สิ่งชั่วร้ายและสิ่งไม่ดีทั้งปวง และเปิดทางให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์เข้ามาตำแหน่งที่วางควรวางไว้หน้าบ้าน

Reinforce good fortune, arrange images and sacred objects in accordance with Feng Shui principles.

Decorating a home or office with beautiful pictures, objects or any other objects makes a home or office worker feel happy, relaxed, and most importantly, makes the home or office more beautiful and nice.

Which readers do you know that decorating a house or office with pictures and objects that are auspicious according to Feng Shui principles? Will stimulate and increase fortune and wealth Because these items have their own power and value. And it is also like encouragement to create perseverance, patience, diligence And be inspired to study and work to help drive steady progress in life

There are many different types of paintings and objects such as landscape paintings, statues of small auspicious animals such as fish, tigers, turtles and kilins, as well as statues of beautiful plants and flowers, as well as objects such as glass or crystal. Small, gold nuggets, etc.

All of them help to increase your fortune, wealth, and more. Let’s see what each of these mean? And should be placed anywhere in the house – office

The Kirin symbolizes a combination of auspicious animals: horses, dragons, deer, cattle, and powerful fish to ward off all evil and bad. And open a way for the sacred objects to enter, the position should be placed in front of the house

กิเลน

ขอบคุณสาระจาก Goole / UFABET8282

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่นี่