หยก

หยก นอกจากนี้ยังมีวัตถุประเภท “หินสี” ที่ได้รับความนิยมแพร่หลายมาแต่ยุคโบราณ เช่น ‘หยก’ หรือ ‘Jade’ ซึ่งเป็นหินเนื้อละเอียด โดยชาวจีนเชื่อว่าเป็นเครื่องรางคุ้มครองเจ้าของ หากมีอันตรายเกิดขึ้นหยกจะรับเคราะห์เอาไป โดยหยกจะมีหลายเกรดหลายระดับ

ขึ้นอยู่กับอายุของหินเป็นสำคัญ ส่วนต่างประเทศก็มักนิยม ‘หินสี’ นำมาเป็นเครื่องรางและเครื่องประดับอาจเนื่องจากความงดงามในตัวเองด้วย อันได้แก่ Diamond หรือ เพชร, Emerald มรกต, Moonstone

หรือ หินพระจันทร์ ที่บ้านเราเรียก มุกดาหาร, Pearl ไข่มุก, Ruby ทับทิม, Blue Sapphire ไพลิน, Opal โอปอล ซึ่งมีสีขาวเรืองแสงคล้ายสีรุ้ง, Garnet กาเนท โกเมน สีแดงเข้ม, Amethyst อาเมทิสต์ เป็นหินสีม่วง, Topaz โทปาซ อัญมณีสีใส ส่วนใหญ่เป็นสีฟ้า

แต่ถ้าเป็นสีเหลืองบ้านเราเรียก บุษราคัม หรือ บุษน้ำทอง แต่ความจริงแล้ว โทปาซเป็นชื่อเกาะที่ขุดเจอหินเหล่านี้อยู่แถบทะเลแดง, Turquoise เทอร์คอยซ์ สีฟ้าเป็นเครื่องรางมากว่าสามพันปีแล้ว บ้านเราเรียก สีฟ้าไข่นกการเวก และยังมีหินสีประเภทต่างๆ

เช่น Aquamarine อะความารีน สีฟ้าน้ำทะเล ซึ่งมีความเชื่อว่านางเงือกเป็นผู้คอยดูแล, Peridot เพอริดอท สีเขียวมะกอก บางคนเรียก Evening Emerald มรกตกลางคืน หรือแม้แต่ Coral ได้แก่ ปะการัง ก็ถูกนำมาเป็นเครื่องรางตั้งแต่สมัยโบราณ

หยก

Jade There are also “colored stones” objects that have been popular since ancient times, such as ‘Jade’ or ‘Jade’, which are fine-grained stones. By the Chinese believe that it is an amulet to protect the owner If danger occurs, Jade will suffer misfortune. Jade comes in different grades and levels.

It depends on the age of the stone. In foreign countries, ‘colored stones’ are often used as amulets and jewelry, perhaps due to their beauty, such as Diamond, Emerald, Moonstone.

Or the moon stone in our home is Mukdahan, Pearl Pearl, Ruby Ruby, Blue Sapphire, Blue Sapphire, Opal Iridescent White Glow Opal, Crimson Garnet Garnet, Amethyst Amethyst. It is a purple stone, Topaz topaz, a clear gem, mostly blue.

But if it is yellow, our house is called Topaz or

Buat Nam Thong, but the truth is Topaz is the name of the island where these rocks are unearthed in the Red Sea, Turquoise. Blue turquoise has been an amulet for more than three thousand years. And there are also different types of colored stones.

For example, Aquamarine, the aquamarine blue aquamarine, believed to be the keeper of the mermaid, the olive green peridot, some called the Evening Emerald, the night emerald, or even the coral. Ancient times

ขอบคุณสาระจาก Goole

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่นี่