ภาพม้า8ตัว ช่วยส่งเสริมเรื่องการงาน

ภาพม้า8ตัว ช่วยส่งเสริมเรื่องการงาน ม้า แสดงถึง ขุนนาง ชนชั้นสูง ตามหลักฮวงจุ้ย ม้า มีธาตุไฟเป็นธาตุธรรมชาติ ม้าเป็นสัตว์ในลำดับที่ 7 ของนักษัตรจีน มีความเชื่อว่าม้าเป็นสัตว์ที่เปี่ยมไปด้วยพลังและเป็นสัญลักษณ์ของขุนนาง, ชนชั้นสูง, ความรวดเร็วว่องไว ส่งผลให้ธุรกิจการค้าการงานประสบความสำเร็จเร็ว เหมือนฉายา “ม้าเร็ว”

การตั้งรูปภาพหรือรูปปั้น ต้องให้หัวม้าหันหน้าเข้าสู่สำนักงานหรือร้านค้าโดยยึดประตูเข้าออกเป็นหลัก ลักษณะของม้าที่เป็นมงคล คือ ลักษณะที่กำลังวิ่งหรือกระโจนทะยาน

ม้า 8 ตัว หมายถึงความคล่องแคล่ว ว่องไว และความสามัคคีของพวกพ้อง ที่จะช่วยกันเดินหน้าไปให้ถึงเป้าหมายที่วางไว้ได้สำเร็จ

ตามฮวงจุ้ย ม้า มีธาตุไฟเป็นธาตุธรรมชาติ มีความเชื่อว่าม้าเป็นสัตว์ที่เปี่ยมไปด้วยพลังและเป็นสัญลักษณ์ของขุนนาง ชนชั้นสูง ความรวดเร็วว่องไว ส่งผลให้ธุรกิจการค้า การงานประสบความสำเร็จเร็วเหมือนฉายา “ม้าเร็ว” ม้า 8 ตัว หมายถึงความคล่องแคล่ว ว่องไวเปรียบเสมือนกองทัพม้าของผู้กล้าที่บุกตะลุยในกองทัพ ความเก่งกล้า ความฮึกเหิม พละกำลังมากมายล้นพ้น เป็นม้าที่นำความสำเร็จ จากทั้ง 8 ทิศ มาแบบรวดเร็ว ว่องไว ยิ่งใหญ่ กล้าหาญหมายความว่า ทำการค้า หรือ หากิน ได้ทั้งแปดทิศ ประสบความสำเร็จทุกทิศจึงนิยมนำภาพม้า 8 ตัวมาติดไว้ในบ้าน ในกิจการ ร้านค้าของตน เพราะต้องการความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ รวดเร็ว ว่องไว เสริมบารมี การติดตั้ง รูปม้า ต้องให้หัวม้าหันหน้าเข้าสู่สำนักงานหรือร้านค้าโดยยึดประตูเข้าออกเป็นหลัก ลักษณะของม้าที่เป็นมงคลคือ ลักษณะที่กำลังวิ่งหรือกระโจนทะยาน และวิ่งเข้าไปในบ้าน ซึ่งหมายถึง นำความสำเร็จมาสู่ครอบครัว

ภาพม้า8ตัว ช่วยส่งเสริมเรื่องการงาน

ภาพม้า8ตัว ช่วยส่งเสริมเรื่องการงาน

A horse represents a noble and noble. According to Feng Shui principles, horses have a natural fire element. The horse is the seventh animal of the Chinese zodiac. It is believed that horses are energetic animals and symbolize nobility, aristocracy, agility. As a result, the trading business was successful as quickly as the nickname “Fast Horse”

Setting a picture or sculpture The horse’s head must be facing the office or shop, with the door fixed as the main The auspicious horse’s traits are those that are running or leaping.

Eight horses represent agility and unity of friends. To help each other move forward to achieve the goals that they have set aside.

According to Feng Shui, horses have a natural fire element. It is believed that the horse is a powerful animal and symbolizes the aristocracy, speed and speed. Resulting in trading business The work was successful as quickly as the nickname “Fast Horse”. 8 horses meant agility. The agility is like a brave army of brave men who have raided in an army. It is a horse that brings success from all 8 directions in a fast speed, great speed, great courage, meaning that you can trade or find a living in all eight directions Being successful in all directions, it is popular to put 8 horse images in their homes in their shop business because they want great success, speed, agility, enhance prestige. Trade by holding the door as the main The characteristics of horses that are auspicious are A manner that is running or leaping And run into the house, which means to bring success to the family.

ขอบคุณสาระจาก Goole

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่นี่