การปลุกเสกแหวนพิรอด

การปลุกเสกแหวนพิรอด วิธีทารสร้างมีขั้นตอนที่ยากพอสมควร การสร้างแต่เดิมนั้นท่านคณาจารย์กำหนดให้ทำขึ้นจกกระดาษสา กระดาษว่าว หรือผ้าตราสังศพ แล้วนำเอามาแผ่ป็นริ้วลงอักขระเลขยันต์บริกรรมคาถา แล้วฟันให้เป็นเกลี่ยวแล้วจึงนำเอามาถักทำเป็นแหวนอย่างสวยงามเคจิอาจารย์บางทนทำเป็นยอดพนม บางก่นก็ทำเป็นยอดแหลม ๓ยอดบ้าง ๕ ยอดบ้าง และ ๙ ยอดก็มี”เมื่อปลุกเสกดิ์แล้ว

จะกตสอบแหวนพิรอดโคยการนำไป
ใส่ในเตอิ้งโล่ที่มีถ่นไฟลุกโชน วงไหนไม่ไหม้จึงใช้ได้ และตัวยหตุที่แหวนพิรอตไม่ไหม้ไฟนั้นจึงเป็นของดีทางคงกระพันมหาอุต และกันเขี้ยวงา”ทรร้างแหวนพิรอดก็มีการลร้างอยู่มากมายหลายอาจารย์ด้วย
กัน ช่ หลวงเผือกวัดกิ่งแก้ว หลวงปู่จันวัดนางหนู หลวงพ่อโถวัดตะโน และหลวงบู๊ใจวัตเสด็จ ฯล

การอาราธนาแหวนพิรอด

ให้ตั้งนะโมสามจบ แล้วระลึกถึงคุณ พระพุทธ พรคุณบิตามาดา และผู้สร้งแหวน แล้วจึงอาราธนาว่า
ะธรรม พระสงม์”โอมพิรอตปลอดภัย คุณจกูทำให้ไว้คุ้มครองภัยสวัสดีอิติปโส โสปิติอิ นะโมพุทธายะ
ยะจำพุฑโมนะ นะมะพะทะพะ”บูชาแล้วจะแคล้วคลาดปลอดภัย โชคลาภมากมายกว่าใคร

แหวนพิรอด
ก็นับว่าเป็นเครื่องราง
ของขลังที่คงไว้
ซึ่งพระพุทธคุณที่
บรรพบุรุษของเรา
สร้างไว้ให้ลูกหลาน
และปัจจุบัน
ยังมีนักนิยมสะสม
ถามหากันอยู่

การปลุกเสกแหวนพิรอด

The construction method has a fairly difficult process. Originally created, the faculty members made it possible to make a kite paper, kite paper, or a corpse seal. Then bring to spread the pattern down the magic number characters for the spell Then the teeth were spread and then used to weave them to make a beautiful ring. Bang Kan made 3 spiers, some 5, some and 9 of them had “when chanted.

I will inspect the Prodigy ring. Bring it into the shield with a burning charcoal. Which band does not burn so it can be used. And the specimen that the Pirot ring does not burn is a good way to invulnerate the Great Industry And tusks Reverend Grandfather Chan, Nang Nu Temple Reverend Father Tho, Tano Temple And Luang Bujai Wat Sadetla.

Prophet ringing

Set the three ends. And remembering Mr. Phra Phutthaphon, Khun Bita Mada And who created the ring And then prayed that Dharma Phra Song “Om Pirot is safe Khun Jku made it for protection. Hello Itip Sopiti Inamoputtaya. Namaphatapa “Worship will be safe. More than anyone.

Ring of Phrod
is considered an amulet. Created for grandchildren.
and nowadays.
still has collectors.

ขอบคุณสาระจาก Goole / gclub

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่นี่