แหวนพิรอด

แหวนพิรอด หมายถึงการภักเชือกแบบหนึ่งถักขัตกันแบบงื่นลูกเสืซึ่งคุณสมบัติพิเศษของเงื่ยนชนิดนี้คือ
ยิ่งดึงยิ่งแน่น นิยมใช้งื่อนนี้กันสืบมาตั้งแต่โบราณแหวนพิรอด เป็นเครื่องรางของขลังที่มีมาตั้งโบราณเช่นกันแต่เป็นครื่องรางของขลังที่คนที่ไม่ได้อยู่ในวงการบางคนก็ไม่รู้จักเลยแต่ถึงอย่างไรแหวนพิรอดก็นับว่เป็นเครื่องรางของขลังที่คงไว้ซึ่งพระพุทธคุณ gclub

ที่บรรพบุรุษของเราสร้างไว้ให้ลูกหลานและปัจจุบันยังมีนักนิยมสะสถามหากันอยู่ แหวนพิรอดให้คุณทางมหาอุดและโชคลาภดังนั้นจึงขอพาทำนผู้อำนให้มารู้จักกับความเป็นมาของแหวนพิรอดกันสักหน่อย ตำว่า “รอด” นั้นคนไทยถือว่าเป็นคำที่เนมงคลคือรอคพน
จากอันตรายทั้งหลายทั้งปวง รอดพันจกความพินาค รอดฟันจากอุบัติเหตุ จนในที่สุดจึงรอดพ้นจากความตายส่วนคำว่า “พิรอด” นั้นนำมาจากคำว่า เงื่อนพิรอด หมายถึงการถักเชือกแบบหนึ่ ถักขัดกันแบบงื่อนลูกเสือจัดเป็นเงื่อนสำคัญ gclub

ซึ่งคุณสมบัติพิเศษของเงื่อนชนิดนี้คือยิ่งจึงยิ่งแน่น ใช้ในการต่อเชือกหรืการผูกโยงเพื่อความมั่นคงแน่นหนา นิยมใช้เงื่อนนี้กันสืบมาตั้งแต่โบราณ พระคณาจารย์ศางๆ ในพระพุทธศาสนาจึงนำเอาเงื่อนพิรอดมาทำเป็นครื่องรางของขลังในรูปแบบของแหวนลักษณะต่างๆ แล้วปลุกเสกกำกับเรียกกันว่ “แหวนพิรอด” แหวนพิรอคจึงมีมาแต่โบราณกาลสืบมาจนปัจจุบันนี้แหวนพิรอดมีสองชนิด คือ gclub

๑. ชนิดเล็กใช้สวมนิ้วเรียก “พิรอดนิ้ว”๒. ชนิดใหญ่ใช้สวมแขนเรียกว่า “พิรอดแขน”ซึ่งพิรอดแขนนี้เดิมยังใช้สวมแขนของนักมวยเพื่อความเป็นสิริมงคล เป็นขวัญกำลังใจให้นักมวยมีจิตใจศึกคัก ไม่กลัวคู่ต่อสู้ และ
ปัจจุบันนี้ก็ยังเห็นนักมวยบางต่ายยังนิยมใช้กันอยู่ พิรอดแขนที่ลงคาถาแล้วจะทำให้แข็งและคม ถ้ถูกกับผิวหนังนักมวยฝ่ยตรงข้ามจะทำให้เจ็บและอ่อนแรง คู่ต่อสู้จะไม่อยากเข้าต่อสู้ด้วยการกอดปล้ำเข้าgclub

แหวนพิรอด

แหวนพิรอด
แหวนพิรอด

Ring of Pirod refers to a type of rope fused together like a ball, a special feature of this type of wind: the tighter it pulls. This is commonly used together dating from ancient times. It is a talisman that has been ancient as well, but it is a talisman that some people who are not in the industry do not know at all, but the ring is considered to be a talisman that maintains the Buddha

That our ancestors created for our children, and nowadays, there are still many people asking for each other. Phirod ring gives you the Mahaud and good fortune. Therefore, I would like to bring you to the people who have come to know the history of the ring a little bit.
From all dangers Survived a thousand mistakes. Survive a tooth accident Until finally escape from death. The word “Pirod” is taken from the word Phrod knot meaning one kind of rope Knitting in a Scout pattern is an important condition.
gclub

The special feature of this type of knot is that the more tight it is. Used in splicing or tethering for a secure and secure connection. This is popularly used dating back to ancient times. Teacher In Buddhism, the Phirod knot is used to make a talisman in the form of various ring styles. And chanting, called “Pirod ring”. Piroc ring has been around since ancient times. Until now, there are two types of Pirod rings:

1. Small type, used to wear a finger for calling “Phirod finger” 2. A large type used to wear arms is called “Pirod forearm”, which this arm is still used to wear the arm of a boxer for auspiciousness Is the morale of the boxer to have a fighting spirit Not afraid of opponents And
Nowadays, some boxers are still widely used in Bang Tai. The arm that has applied the incantation will make it hard and sharp. When it hits the skin, the opposing boxer can cause pain and weakness. The opponent does not want to fight by hugging it.

ขอบคุณสาระจาก Goole / gclub

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่นี่