การปลุกเสกวัวธนู

การปลุกเสกวัวธนู วิธีการทำวัวธนูนั้นยากยิ่กว่ทำเครื่องรางของขลังชนิดอื่นต้องดูฤกษ์ต้องมีเครื่องบูชาตามฤกษ์ วัตถุที่จะทำต้องไปแสวงหามาเครียมไว้ บางอย่างก็ไม่ได้หได้ง่ายๆ และต้องดูให้ดี และการทำก็ต้องทำให้เสร็จภายในระยะเวลาฤกษ์ด้วยมิฉะนั้นถือว่ไม่สำเร็จ

วิธีการดูฤกษ์ให้เลือกฤกษ์จากวันสำคัญ ๆ


๑. วันมาฆบูชา จะใช้ตอกไม้หอม ๔ สีเป็นเครื่องบูชา จะมฤกษ์เวลาจากตะวันลับขอบฟ้ไปจนถึงเที่ยงคืน เวลาก่อนเที่ยงตื่น ๑ – ๓ ชั่วโมงถือว่าดีสุด
๒. วันวิสาขบูชา จะใช้ดอกไม้ ๓ สีเป็นเครื่องบูชา จะมีฤกษ์เวลาตั้งแต่ตะวันพ้นขอบฟ้ไปจนถึงเที่ยงวัน เลือกตัดฤกษ์์เหมือนวันมาฆบูชาคือ ๑ – ๓ ชั่วโมงท่อนเที่ยง
๓. วันอาสาฬหบูชา จะใช้ดอกไม้ ๘ สีเป็นครื่องบูชา จะมีฤกษ์ดังแต่บ่ายตะวันพ้นยอดไม่ใกล้ลับจนถึงตะวันลับฟ้ถือเป็นฤกษ์ดีตลอด

เมื่อได้ฤกษ์แล้วถึงขั้นตอนการทำจะทำตามแต่ละชนิดของวัวธนูมี ๓ ประเภทดังนี้
๑.วัวทอง เป็นวัวธนูชั้นหนึ่ง ทำจากโลหะอาถรรพ์ เช่น ทองแดงตะปูตรึงโลงศพ เงินปาก เหล็กขนันผีตายทั้งกลม ทองยอดนพตุล นำมาหล่อหลอมเข้ด้วยกันให้เป็นรูปโคถึกแล้วลงอักขระตามวิชาคาถาอาคม
๒. วัวขี้ผึ้ง เป็นวัวธนูชั้นสอง ท่นให้ใช้ขี้ผึ้งปิดหน้าผีตายโหงผีตายทั้งกลม ผสมด้วยผมผีตายลอยน้ำ ผมผีตายพราย เผาไฟให้ไหม้ บดเป็นผงผสมกับเถ้าฟอนเจ็ดป่าช้าแล้วนำไปคลุกเคล้ากับขี้ผึ้งปั้นเป็นรูปวัวหรือดวายก็ได้ เสกให้ครบอาการสามสิบสอง บางตำรก็ใช้ครั่งที่เกิดจากตันพุทราและจะต้องเป็นกิ่งพุทรตายพรายที่ชี้ไปทางทิศตะวันออกเท่านั้นจำนวน ๑ กิ่ง (เพระเชื่อว่ากิ่งพุทรตายพรายจะมีอานุภาพแรงเพิ่มมากขึ้น) ถ้หาไม่ได้ให้ใช้กิ่งพุทราธรรมดา แตต้องชี้ไปทางทิศตะวันออกและต้องใช้ถึงสามตัน บางตำรา
แถมคนเลี้ยงด้วย
๓. วัวไม้ไผ่ เป็นวัวชั้นสาม ใช้ชั่วคราวในเวลาฉุกเฉิน ให้ใช้ไม้ไผ่ที่ขึ้นคร่อมทาง ตอนจะตัดให้กลั้นหายใจตัดด้วย นะโมตัสสะ และต้องตัดที่เดียวให้ขาดจากกัน แล้วจึงนำมาสานเป็นหัววัว ในขณะสานให้บริกรรมคาถาไปด้วย

การบูชาวัวธนู

ให้นำน้ำ ๑ แก้ว และหญ เลี้ยงให้อิ่มทุกวันพระ และตั้งจิตอธิษฐานบูชาด้วยคำพูด ไม่มีข้อหมอะไร เพียงแต่เมื่อมีไว้ในครอบครองแล้ว ห้ามนำไปเสกกำร้ายใคร และ บูชาดีๆ มีคุณยิ่งนัก

การปลุกเสกวัวธนู

Chanting an archer cow How to make a cow and bow is more difficult than making other talismans, must see the auspicious time. Objects to be made must seek the marrium. Some things are not easy. And have to look carefully And it must be completed within the auspicious time as well, otherwise, it will not be successful.

How to view auspicious time, select auspicious time from important dates


1. Wan Makha Bucha will use 4 colors of myrrh as an offering. Will auspicious time from sunset until midnight Before noon, wake up 1-3 hours is considered the best.
2. Wisakha Bucha Day will use 3 colors of flowers as an offering There will be auspicious time from the sun above the horizon until noon. Choose to cut Ruk like Makha Bucha Day, which is 1 – 3 hours, part noon
3. Asarnha Bucha Day , 8 different colors of flowers will be used as an offering. There will be auspicious time as from the afternoon to the peak, not close to the sunset, it is always auspicious.


There are three types of arrows:
1. Golden bull is a first class bow. Made from mystical metal such as copper, nails, crucified silver coffins, iron mouths, dead spirits, round gold, Yod Noptun, forging them together to form a colossus and then add characters according to witchcraft.

2. Wax bull is a second class archer. You use wax to cover the face of a ghost of a ghost, a ghost of a death round Mixed with floating dead ghost hair, dead ghost hair, burned to a powder, mixed with Ashes Phon Jed Phon Cemetery, then mixed with wax, molded to form a cow or dai. Conjured up thirty-two symptoms Some of them use the lac that was born from the jujube, and must be the only 1 dead tree that points to the east (because it is believed that the dead plant has more power) if it cannot be found. Use ordinary jujube branches. But I have to point to the east and need up to three tons. Some textbooks, free people, parties

3. Bamboo cows is a third class cow. Use it temporarily during an emergency Use bamboo that straddles the path When cutting, holding your breath, cutting with Namotassa, and having to cut one place apart. And then weave into a cow’s head While carrying out the incantation.

Worship of Bow Cow

Bring a glass of water and give the woman a feast every day. And pray and worship with words Nothing Only when in possession Do not use it to incite anyone and worship it very well.

ขอบคุณสาระจาก Goole

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่นี่