วัวธนู

วัวธนู วิธีการทำวัวขนนั้นยากยิ่งคว่ทำเครื่ยงรางของขลังชนิตอื่นด้องดูฤกษั ดัตมีเศรื่ตบขตามฤกษั วัตถุที่จะทำดัองไปแสวงหามาเตรียมไว้การทำก็ด้ยงทำให้เสร็จภายในระยะเวลาฤกษ์ตัวยมิฉะนั้นถืยว่าไม่สำเร็จ
วัวธนู เป็นชื่อเครื่องรางของขลังอีกชนิดหนึ่งที่อยู่คู่กับคนไทยมานาน มีทั้งคุณและอิทธิฤทธิ์ ๑๘ ยอดยิ่ในทางโชคลาภด้าขาย เป็นเสน่ห์เมตตามหานิยม ป้องกันอาถรรพ์คุ้มครองบ้านเรือน เฝ้าบ้าน
กันขโมย ปราบศัตรู ปราบภูตผีศาจคุณไสยมนต์ดำ เรียกคู่หารัก แกเคราะห์ร้าย
“สรรพคุณล้ำเลิศไม่มีภัยอันตรายใดๆ จะมากล้ำกรายตามตำนานของวัวธนูนั้นเป็นเรื่องเลขานมาจากผู้เฒ่าผู้
แก่ถึงเรื่องการต่อสู้ของวัวธนูกับเสือสมิงสี่ตัวว่า

มีพระชุดครูปหนึ่ทำนตินขุดงไปในบำแวงหาความแบเงียบ เพื่อบำเพ็ญเพียรภาวนาเพิ่มบารมี
ทนเดินธุดงค์เข้ไปในบำ ระหว่งทางทำนใด้พบกับชาบชาคนหนึ่งขอติดตามไปเพื่อปรนนิบัติท่นด้วยความห่วงโยระหว่งทางผ่นไปมีต้นไผ่ที่ขึ้นคร่อมทางขวางหน้อยู่ชาบขาได้เอามีดหมอจากในมมาตัดไม่ไผ่แล้วมาเหลาเปินตอกไปตลอดทางจนถึงโบสถ์ร้งแห่งหนึ่งข้างโบสถ์ร้งนั้นมีพระอยู่ ๔ รูป แต่พระเหลำนั้นไม่สนใจ
ที่จะสบตามองหน้าหรือทักทายกันเหมือนปกติทั่วไป ชายชราสังเกตเนสายตาตุร้ายจากพระรุดงค์เหล่านั้น
เมื่อชายชราเห็นดังนั้น จึงรีบนำพระรดงค์เข้โบสถ์ปิดประตูโมสถ์อย่งตี แล้วจัตแจงสถานที่ให้กำนนั่งทำวัตรเย็นและบอกกับ”หากมีอะไรขึ้นมา ก็อย่หัก

ให้ทนนั่งบริกรรมบทพระพุทชิคุณไป”ส่วนต้วเองที่นังจักสานตอกเงียบๆเมื่อคะวันบฟทุกอย่างมีตมิตและเงียบสงัด มีเพียงเสียงสุนัขป้เห่าหอนนทครับรับกันมาแบบขนลุกทำนั้นก็เป็นเสียงตำรมค้กัวนมาแต่ไกลๆ และก็ไกด้ข้มาตรงหนัประตูกลิ่นสาบของสัตว์ปลอยเข้ามา พร้อมเสียงฟืดฟาดและเสียงตะกายประตูดังแกรกกรากเสียงนั้นจะเป็นเสียงอื่นไปไม่ไต้นอกจากเสียงของเสือ

ชายชราจึงลุกขึ้นไปที่ประตูแล้วสอดตอกออกไปตามใต้ประตูทันทีที่สอดออกไปปรากฏว่าเกิดเสียงตว์ต่อสู้กันให้สนั่นนานเห่หม้อข้าวเดือด แล้วเสียงนั้นจึงงียหายไป ชายชราจึงล้มตัวลงนอนไม่สนใจ
อะไรอีกเมื่อเปิดประตูโบสถ์ออกมาตอนช้ปรากฏว่ที่หน้าโบสถ์นั้นมีร่างเสือสมินอนตายอยู่ ๔ ตัว ทุกตัวมีลำไแตกทะลักออกมาเป็นที่น่าสยดสยองชายชราได้กล่าวว่า”พระที่พบอวานนี้คือเสือสมิงทั้ง < องค์ ที่ติดตามมานี้เพื่อช่วยให้ทำนรอปถอดภัย และเมื่อคืนตอกที่สอดออกไปนั้นเป็นวัวนที่ฤทธิ์ขึ้นมาจากคาถาอาคม”พันทิวาทิตย์

วัวธนู

Ox Than The way to make a cow is very difficult. Dutch has economics according to UK Objects to be sought and prepared. To be done, it must be done within auspicious time, otherwise it will not be successful. Is another type of talisman that has been paired with Thai people for a long time With both you and supernatural power, 18 great in the way of selling fortune Is a great charm Protect the house Watching the house. Prevent theft. Defeat the enemy. Defeat the ghost of you black magic. Call a partner You are unlucky.
“The properties are excellent, there is no danger of any kind To come and fight, according to the legend of the Archer, it is about the secretary from the old elder to the fight of the Four Bulls and Tigers:

There was a monk who dug into a quiet place. To meditate and increase prestige
I walked into the temple Along the way, he met a Shabbat, and asked to follow him to serve him with concern. The lancet from the inside came, cut no bamboo and then came to pen and peg all the way to one of the rong churches. The side of the church had four monks, but those monks were not interested.

ขอบคุณสาระจาก Goole

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่นี่