คาถาปลุกเสกกุมารทอง

คาถาปลุกเสกกุมารทอง
– เอหิ กุมารัง กุมารีนัง อุติอุนิ นะอังอิติ พุทโธ
ปลุกเสกรักยม
– จิเจรุนิ จิตตัง เจตตะสิกกัง รูปัง กุมาโรวา นิมิตตัง กุมารทอง เจ้ารัก เจ้ายม พรายทอง อาคัจฉาหิ จิตติ เอหิ เอหิ นะมะพะทะ นะมะพะทะ นะมะพะทะ
คาถาบทนี้ จะใช้ปลุกรักยมก็ได้ พรายทองก็ได้ กุมารทองกุมารีก็ได้ ลูกกรอกก็ได้
ใช้ปลุกเสกประจำทุก ๆ วัน อย่าให้ขาด เขาก็จะเพิ่มอิทธิฤทธิ์ขึ้นอีก และมีชีวิตชีวาอยู่กับเราตลอดไป และสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือ อย่าให้น้ำมันจันทร์แห้งขวด

เรียกกุมารทอง – รักยม
เวลาที่เราจะไปไหนมาไหน ก็จะต้องเรียกให้เขาไปด้วยกับเราด้วยคาถานี้ ในขณะที่เราจะกินอะไร หรือเอามาให้เขากิน ก็จะต้องเรียกด้วยคาถานี้เช่นเดียวกัน ถ้ามีศัตรูหรือกำลังเดือดร้อน ก็เรียกให้เขาช่วยด้วยคาถานี้เหมือนกัน
– เอหิกุมาโร เอหิกุมารี เอหิรักยม เอหิพรายทอง ปิยังมะมะ ปุตตัง วะซายะติ อารักขานะ ปัจจะโย เจ้าร้กเจ้ายม กุมารทอง พรายทอง จงมา จงมา เอหิมะมะ

คาถาปลุกเสกกุมารทอง
คาถาปลุกเสกกุมารทอง

Enchanted Spell of Kumarnthong
– Ehikumarang Kumari Nangutiunina Anitipudtho
Chanting Love Yom
– Jijerunichtangjetasik Kangru Pang Kumarova Nimit Tang Kumarnthong Chao Love Yom Phai Thong Akachachahhijit Ehihe Henama Phatanama Phatanama Phata
This spell chapter Can be used to awaken love Eooukornou can also use chanting every day, do not let him lack, it will add more power. And live with us forever And the most important thing is Don’t let the bottle of moon oil dry.

Called Kumarnthong – Rakyom. When we are going around Will have to call him to accompany us with this spell While we will eat something Or bring it to him to eat Must be summoned with this spell as well If there are enemies or are in trouble Called him to help with this spell as well.
– Ehikumaro Eihikumari Eihirak Yom Ehi Prai gold Piyang Maphutangwazayati protectorate. Golden Prince

ขอบคุณสาระจาก Goole

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่นี่