การปลุกเสกรักยม

การปลุกเสกรักยม วิธีทำรักยมนั้นหลายทนอาจคุ้นตากับเครื่องรางของขลังที่เรียกว่า “รักยม””ตัวที่ชื่อรักนั้น เกจิอจารแกะด้วยไม้รักข้อนที่ขี้ไปทางทิศตะวันออก ถ้าเป็นคันตายพรายก็ยิ่งดี ส่วนตัวที่ชื่อยมก็แกะจากไม้มะยม”เมื่อคณาจารย์หรือผู้มีวิชดาถอาคมได้ไม้ทั้งสองชนิดมาแล้วก็จะนำมาแกะเป็นปเด็กหัวจุกสองรง เสร็จแล้วจึงทำพิธีปลุกเสกโดยเอารูปแกะกุมารทั้งสองวางลในกะลาตาเดียวที่มีน้ำมันหอมหรือ
น้ำมันจันทน์ใส่เตรียมไว้ก่อนแล้วจากนั้นคณาจารย์จะต้องปลุกสกบริกรรมคาถาจนเกิดนิมิตในขณะนั้นว่ารูปแกะกุมารทั้งสองลุกขึ้นมาวิ่งเล่นกันได้เหมือนเด็กน้อยจริง ๆ ก็เป็นอันใช้ได้จากนั้นนำรักยมใส่ลงไปในขวดแก้วเล็กๆซึ่งมีขนาดพอดีกับตัวของรักยมที่จะลงไปอยู่ตัวยกันได้ทั้งคู่ และอาน้ำมันหอมใส่ตาม
ลงไป ปิดฝาให้สนิทกันน้ำมันหอมระเหยออกแล้วนำไปให้ญาติโยม

การบูชารักยม

นำรักมกลับมาบน ก็นำรักยมมาวางไว้บนทิ้งขนาด
ปนกลางติดไว้ข้างหัวนอน จัดแจงหาข้วปลาอาหาร ขนมหวาน
และน้ำ ให้รักยมทั้งสองทาน เลี้ยงเหมือนเลี้ยงเด็กๆ ไว้ในบ้าน
กำพูดจก้รักยมนั้นก็ต้องพูดเองออเอง ปรารถนาสิ่งใดก็ให้บอก
ให้ขอ รักมจะช่วยในกิงการนั้นๆ ได้เป็นอย่าง

ก่อนนอนต้องบูชารักยมทุกคืนตัวยคาถารักยม บูชาทุกคืนจะปลอดภัยเรื่องภัยศัตรูแม้แต่คนที่เคยคิดเป็นศัครูก็จะกลับมาดีกับเราและจะสมความปรารถนาทุกประการวังควรระจัง คือผู้บูชาจะต้องหมั่นคอยดูน้ำมัน
หอมที่ใส่ในขวดรักยมและระวังอย่ให้แห้งหรืออย่าพร่องเป็นอันขาด เพราะท่านว่าแล้วรักยมจะขึ้นและส่งผลกตัวเจ้าของถึงขั้นร่ำรวยเป็นมหาเศรษฐีได้ที่เตียวอีกทั้งน้ำมันจันทนัในขวดก็ใช้ทาคิ้วหาผมเพื่อป็นเสน่ห์และสิริมงคลแก่ผู้ใช้ได้ตีอีกด้วยตูแลรักยมให้ดี

การปลุกเสกรักยม

รักยม
มีด้วยกันสองร่าง
ร่างหนึ่งเรียกว่า “รัก
อีกร่างเรียกว่า “ยม”
อยู่ในขวดแก้ว
แช่ในน้ำมันจันทน์

การปลุกเสกรักยม

Incantation How to make love that many bear may be familiar with the talisman called “Love Yom” “the name of love The master teacher carved with wood, love the passages that are drossed to the west If it is itchy, it’s even better. The person named Yom is carved from the gooseberry wood. “When a faculty member or a person who has a Vishadathakom gets both types of wood, they will be carved into a double-headed child. Then the chanting ceremony was done by placing the two baby sheep in a single shell with aromatic oil or
Then the teachers had to awaken the magic spell until the vision of the two children was able to come up and play like a real child, and then put them in love. In a small glass bottle, which is the size of a loveyom that can go down and stay together. And ah
Go down and close the lid tightly. The essential oil is removed and brought to the kin.

Worship of loveyom

Bring back love on Then bring love to put it on the left size Arrange for fish rice, food Dessert: and water To love the two Raising like raising children In the house. What you want Love will help in that matter. It can be like

Before going to bed, you must worship love Yom every night, a spell of love. Worship every night, it will be safe about the danger of the enemy, even those who once thought of being a teacher will return to us well and will satisfy every wish. That is, the worshiper must keep looking at the fragrant oil that is put in the loveyom bottle and be careful not to dry it out or not be depleted. Because he said that love Yom will rise and affect the owner to the point of being rich, being a billionaire at Zhang, and Chanthanut oil in the bottle can also be used to paint the eyebrows to me to add charm and prosperity to the user. Tulare Rakyom, good..

ขอบคุณสาระจาก Goole

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่นี่