รักยม

รักยม มาจากตันไม้สองชนิตขึ้นมาเคียงคู่กันชนิดหนึ่งดอกป็นกลิบป็นชั้นข้อนกันสวยงมมากจึงเรียกกันว่ตันรักซ้อนอีกชนิดหนึ่งเป็นตันไม้มีผดดกจึงเรียกดันไม้ชนิดนี้ว่าดันมะยรักยม เกิดขึ้นมาตั้งแต่สมัยใดไม่ปรากฎ แต่รักยมเป็นเครื่องรางของขลังที่นิยมกันเป็นอย่างมากมาจนถึงเดี๋ยวนี้ โดยเฉพาะพ่อค้าแม่ค้า
แม้กระทั่งนักนิยมพระก็ยังแสวงหากันไม่หยุด เพราะรักยมเป็นเครื่องรางของขลังที่นับว่ขมังวทย์อีกชนิดหนึ่งที่ยังนิยมเล่นกันอยู่”รักยมคุณเด่นทางด้านเมตตา ค้าขาย และแคล้วคลาด
ถ้าเลี้ยงดูอย่างดีแล้วจะร่ำรวยมหาศาล”รักยม มีลักษณะคล้ายกุมารน้อยๆ ยืนพนมมือถึงคางมีด้วยกัน
สองรง ร่งหนึ่งเรียกว่ “รัก” อีกร่างหนึ่งเรียกว่า “ยม” อยู่ในขวดแช่น้ำมันจันทน์หอมกรุ่นอยู่ตลอดเวลาชอบขนมหวานและของเล่นเด็กก่อนนำไปใช้ต้องห้ตณาจารย์ปอกเกให้รักมตื่นเสียก่อนจึงนำออก
ไปใช้ได้ตามประวัติของรักยมที่เลขานสืบต่อกันมานั้นมีว่ ในป้าหิมพานต์ มีพระพหลฤษีอยู่องค์หนึ่งที่เป็นใหญ่กว่ฤาษีทั้งหลาย ได้เดินออกจากสถานบำเพ็ญตบะเพื่อไปหาผลไม้และน้ำ

รักยม
รักยม

ขณะที่เดินผ่นสระน้ำที่มีดอกบัวอยู่มากมายในป้นั้น ก็เหลือบไปเห็นกุมารน้อยคู่หนึ่งนอนอยู่ในคอกบัวจึงเก็บมาเลี้ยงดูที่อาศรมและตั้งชื่อให้ว รัตตะกุมาร กับ ยมกะกุมารเมื่อกุมารทั้งสองเติบโตขึ้นมา ฤๅษีพหลก็ได้ถ่ยทอดวิชาให้รัตตะกุมารซึ่งเป็นหนุ่มรูปงามคือเจ้ารัก ส่วนยมกะกุมารรูปงามน้อยกว่าเจ้ายมแต่ฤๅษีพหลไม่ได้กลียดจ้ายมแต่ประการใด แถมยังมีความรักและสงสารแก่เจ้ายมมากขึ้น จึงได้ประสิทธิ์วิชาให้กับเจ้ายม
เป็นพิเศษจนเจ้ายมมีวิชเชียวชาญในชิงขบวนยุทธจักรมากคว่ใดรในยุคนั้นครั้นต่อมาเมื่อรักยมเป็นหนุ่มใหญ่และได้เล่เรียนวิชาจนหมติ ทั้งสองสิ้นแล้ว

จึงได้ร่ำลาฤๅษีพหลพื่อออกไปผชิญกับโลกภายนอก
เดินทางมาถึงเมืองๆ หนึ่งและด้วยมีวิชความสามารถป็นลิดทั้งแมจึงได้เข้ารับราชการเป็นทหารใหญ่ในเมืองนั้น เจ้ารักซึ่งป็นหมรูปา”จึงเป็นที่หมายตาแก่พระชิตาเมืองนั้น จนในที่สุดทั้งสองจึงได้รักกัน

ยิ่งนานวันความรักของทั้งสองก็ยิ่งประทับแนบแน่นมากขึ้น เมื่อพระราขาข่าวจึงคึดกันทั้งสองมิให้รักกัน จัดการสพระธิดาไปอยู่อีกเมืองหนึ่หวังจะให้แต่งานกับเจ้าชายเมืองนั้น เจ้ารักทราบข่าวก็โกรรแต้น
พระราชาเป็นอย่างมากจึงคิดลอบปลงพระชนม์ เจ้ายมถึงแม้จะอ่อนด้อยเรื่องรูปงามแต่เป็นคนรอบคอบกว่า ดิตห้ามปรามตลอดแต่ก็ไม่เป็นผล จนในที่สุดเจ้ารักก็ลอบปลงพระชนม์ได้สำเร็จเมื่อฤๅษีพหลทราบข่วก็โกรธมากเพราะศิษย์ละเมิดคำสั่งสอนจึงเรียกตัวกลับ เมื่อมาถึงเจ้ารักก็สำนึกถึงความผิดได้ ฤๅษีพหลจึง
ได้ให้เจ้ารักสละเพศฆราวาสห้ออกบวช

ประพฤติตนบำเพ็ญประโยชน์ลบรอยมลทินที่ได้สร้างมาจนกว่าจะสิ้นชีวิตจากโลกนี้ไป ต่อมาไม่นานเจ้ายมก็สละเพศฆราวาสออกบวชตามพี่ชาย บำเพ็ญศีลภาวนา
ตามอาครมของพระฤๅษีต่งๆ ทั่วไป จนฤๅษีพหลชราภาพมากและก่อนจะลาจากโลกนี้ไปจึงเรียกศิษย์ทั้งสองมาพบอีกครั้งและให้พรแก่ศิษย์ทั้งสองว่า”เจ้าทั้งสองแม้จะไปเกิดในชาติปางใดก็ตามขอให้ทั้งสอง
เป็นเสน่ห์เป็นที่รักใคร่ของคนทั่วไป จะไม่มีศัตรูทั้งปวง แต่จะไปเกิดบนโลกมนุษย์ไม่ได้ ถ้จะไปเกิดในโลกมนุษย์กุมารทั้งสองจะต้องเกิดเป็นวัตถุแต่เป็นวัตถุที่มีชีวิตจิตใจ และวัตถุนั้นจะต้องโด่งดังมีชื่อเสียงกึกก้องยิ่งยืนนาน”

รักยม

รักยม

The longer the day the love of the two became stronger. When the King said the news so that they did not love each other. Manage the daughter to live in another city, hoping to give only a job with the prince of that city You know the news.
The king was very considerate to assassinate him. Yum, although weak in appearance, but rather prudent Ditt is always dissuade,

but it doesn’t work. Until in the end, Chao Rak was successfully assassinated when Phahon hermit knew that he was very angry because the disciple violated the teachings and called himself back. When it comes to you, you can feel your guilt.
Gave you love to renounce the secular sex,

hog the ordination Behave himself in ministry, blotting the stigma he had created until the death of this world Not long after, Chao Yom gave up the secular sex and followed his older brother. Practice the precepts

According to the rules of various monks until the very old Phahon hermit was very old, and before leaving this world, he called the two disciples to meet again and blessed them, “You two, even though you were born in the nation Whatever Pang, please both
It is charming and is loved by common people.

There will be no enemies. But not being born on earth To be born in the human world, both children must be born as an object but a living object. And that object must be famous, have a long-standing reputation “

ขอบคุณสาระจาก Goole

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่นี่

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *