การปลุกเสกวัวธนู

การปลุกเสกวัวธนู วิธีการทำวัวธนูนั้นยากยิ่กว่ทำเครื่องรางของขลังชนิดอื่นต้องดูฤกษ์ต้องมีเครื่องบูชาตามฤกษ์ วัตถุที่จะทำต้องไปแสวงหามาเครียมไว้ บางอย่างก็ไม่ได้หได้ง่ายๆ และต้องดูให้ดี และการทำก็ต้องทำให้เสร็จภายในระยะเวลาฤกษ์ด้วยมิฉะนั้นถือว่ไม่สำเร็จ

วิธีการดูฤกษ์ให้เลือกฤกษ์จากวันสำคัญ ๆ


๑. วันมาฆบูชา จะใช้ตอกไม้หอม ๔ สีเป็นเครื่องบูชา จะมฤกษ์เวลาจากตะวันลับขอบฟ้ไปจนถึงเที่ยงคืน เวลาก่อนเที่ยงตื่น ๑ – ๓ ชั่วโมงถือว่าดีสุด
๒. วันวิสาขบูชา จะใช้ดอกไม้ ๓ สีเป็นเครื่องบูชา จะมีฤกษ์เวลาตั้งแต่ตะวันพ้นขอบฟ้ไปจนถึงเที่ยงวัน เลือกตัดฤกษ์์เหมือนวันมาฆบูชาคือ ๑ – ๓ ชั่วโมงท่อนเที่ยง
๓. วันอาสาฬหบูชา จะใช้ดอกไม้ ๘ สีเป็นครื่องบูชา จะมีฤกษ์ดังแต่บ่ายตะวันพ้นยอดไม่ใกล้ลับจนถึงตะวันลับฟ้ถือเป็นฤกษ์ดีตลอด

เมื่อได้ฤกษ์แล้วถึงขั้นตอนการทำจะทำตามแต่ละชนิดของวัวธนูมี ๓ ประเภทดังนี้
๑.วัวทอง เป็นวัวธนูชั้นหนึ่ง ทำจากโลหะอาถรรพ์ เช่น ทองแดงตะปูตรึงโลงศพ เงินปาก เหล็กขนันผีตายทั้งกลม ทองยอดนพตุล นำมาหล่อหลอมเข้ด้วยกันให้เป็นรูปโคถึกแล้วลงอักขระตามวิชาคาถาอาคม
๒. วัวขี้ผึ้ง เป็นวัวธนูชั้นสอง ท่นให้ใช้ขี้ผึ้งปิดหน้าผีตายโหงผีตายทั้งกลม ผสมด้วยผมผีตายลอยน้ำ ผมผีตายพราย เผาไฟให้ไหม้ บดเป็นผงผสมกับเถ้าฟอนเจ็ดป่าช้าแล้วนำไปคลุกเคล้ากับขี้ผึ้งปั้นเป็นรูปวัวหรือดวายก็ได้ เสกให้ครบอาการสามสิบสอง บางตำรก็ใช้ครั่งที่เกิดจากตันพุทราและจะต้องเป็นกิ่งพุทรตายพรายที่ชี้ไปทางทิศตะวันออกเท่านั้นจำนวน ๑ กิ่ง (เพระเชื่อว่ากิ่งพุทรตายพรายจะมีอานุภาพแรงเพิ่มมากขึ้น) ถ้หาไม่ได้ให้ใช้กิ่งพุทราธรรมดา แตต้องชี้ไปทางทิศตะวันออกและต้องใช้ถึงสามตัน บางตำรา
แถมคนเลี้ยงด้วย
๓. วัวไม้ไผ่ เป็นวัวชั้นสาม ใช้ชั่วคราวในเวลาฉุกเฉิน ให้ใช้ไม้ไผ่ที่ขึ้นคร่อมทาง ตอนจะตัดให้กลั้นหายใจตัดด้วย นะโมตัสสะ และต้องตัดที่เดียวให้ขาดจากกัน แล้วจึงนำมาสานเป็นหัววัว ในขณะสานให้บริกรรมคาถาไปด้วย

การบูชาวัวธนู

ให้นำน้ำ ๑ แก้ว และหญ เลี้ยงให้อิ่มทุกวันพระ และตั้งจิตอธิษฐานบูชาด้วยคำพูด ไม่มีข้อหมอะไร เพียงแต่เมื่อมีไว้ในครอบครองแล้ว ห้ามนำไปเสกกำร้ายใคร และ บูชาดีๆ มีคุณยิ่งนัก

การปลุกเสกวัวธนู

Chanting an archer cow How to make a cow and bow is more difficult than making other talismans, must see the auspicious time. Objects to be made must seek the marrium. Some things are not easy. And have to look carefully And it must be completed within the auspicious time as well, otherwise, it will not be successful.

How to view auspicious time, select auspicious time from important dates


1. Wan Makha Bucha will use 4 colors of myrrh as an offering. Will auspicious time from sunset until midnight Before noon, wake up 1-3 hours is considered the best.
2. Wisakha Bucha Day will use 3 colors of flowers as an offering There will be auspicious time from the sun above the horizon until noon. Choose to cut Ruk like Makha Bucha Day, which is 1 – 3 hours, part noon
3. Asarnha Bucha Day , 8 different colors of flowers will be used as an offering. There will be auspicious time as from the afternoon to the peak, not close to the sunset, it is always auspicious.


There are three types of arrows:
1. Golden bull is a first class bow. Made from mystical metal such as copper, nails, crucified silver coffins, iron mouths, dead spirits, round gold, Yod Noptun, forging them together to form a colossus and then add characters according to witchcraft.

2. Wax bull is a second class archer. You use wax to cover the face of a ghost of a ghost, a ghost of a death round Mixed with floating dead ghost hair, dead ghost hair, burned to a powder, mixed with Ashes Phon Jed Phon Cemetery, then mixed with wax, molded to form a cow or dai. Conjured up thirty-two symptoms Some of them use the lac that was born from the jujube, and must be the only 1 dead tree that points to the east (because it is believed that the dead plant has more power) if it cannot be found. Use ordinary jujube branches. But I have to point to the east and need up to three tons. Some textbooks, free people, parties

3. Bamboo cows is a third class cow. Use it temporarily during an emergency Use bamboo that straddles the path When cutting, holding your breath, cutting with Namotassa, and having to cut one place apart. And then weave into a cow’s head While carrying out the incantation.

Worship of Bow Cow

Bring a glass of water and give the woman a feast every day. And pray and worship with words Nothing Only when in possession Do not use it to incite anyone and worship it very well.

ขอบคุณสาระจาก Goole

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่นี่

วัวธนู

วัวธนู วิธีการทำวัวขนนั้นยากยิ่งคว่ทำเครื่ยงรางของขลังชนิตอื่นด้องดูฤกษั ดัตมีเศรื่ตบขตามฤกษั วัตถุที่จะทำดัองไปแสวงหามาเตรียมไว้การทำก็ด้ยงทำให้เสร็จภายในระยะเวลาฤกษ์ตัวยมิฉะนั้นถืยว่าไม่สำเร็จ
วัวธนู เป็นชื่อเครื่องรางของขลังอีกชนิดหนึ่งที่อยู่คู่กับคนไทยมานาน มีทั้งคุณและอิทธิฤทธิ์ ๑๘ ยอดยิ่ในทางโชคลาภด้าขาย เป็นเสน่ห์เมตตามหานิยม ป้องกันอาถรรพ์คุ้มครองบ้านเรือน เฝ้าบ้าน
กันขโมย ปราบศัตรู ปราบภูตผีศาจคุณไสยมนต์ดำ เรียกคู่หารัก แกเคราะห์ร้าย
“สรรพคุณล้ำเลิศไม่มีภัยอันตรายใดๆ จะมากล้ำกรายตามตำนานของวัวธนูนั้นเป็นเรื่องเลขานมาจากผู้เฒ่าผู้
แก่ถึงเรื่องการต่อสู้ของวัวธนูกับเสือสมิงสี่ตัวว่า

มีพระชุดครูปหนึ่ทำนตินขุดงไปในบำแวงหาความแบเงียบ เพื่อบำเพ็ญเพียรภาวนาเพิ่มบารมี
ทนเดินธุดงค์เข้ไปในบำ ระหว่งทางทำนใด้พบกับชาบชาคนหนึ่งขอติดตามไปเพื่อปรนนิบัติท่นด้วยความห่วงโยระหว่งทางผ่นไปมีต้นไผ่ที่ขึ้นคร่อมทางขวางหน้อยู่ชาบขาได้เอามีดหมอจากในมมาตัดไม่ไผ่แล้วมาเหลาเปินตอกไปตลอดทางจนถึงโบสถ์ร้งแห่งหนึ่งข้างโบสถ์ร้งนั้นมีพระอยู่ ๔ รูป แต่พระเหลำนั้นไม่สนใจ
ที่จะสบตามองหน้าหรือทักทายกันเหมือนปกติทั่วไป ชายชราสังเกตเนสายตาตุร้ายจากพระรุดงค์เหล่านั้น
เมื่อชายชราเห็นดังนั้น จึงรีบนำพระรดงค์เข้โบสถ์ปิดประตูโมสถ์อย่งตี แล้วจัตแจงสถานที่ให้กำนนั่งทำวัตรเย็นและบอกกับ”หากมีอะไรขึ้นมา ก็อย่หัก

ให้ทนนั่งบริกรรมบทพระพุทชิคุณไป”ส่วนต้วเองที่นังจักสานตอกเงียบๆเมื่อคะวันบฟทุกอย่างมีตมิตและเงียบสงัด มีเพียงเสียงสุนัขป้เห่าหอนนทครับรับกันมาแบบขนลุกทำนั้นก็เป็นเสียงตำรมค้กัวนมาแต่ไกลๆ และก็ไกด้ข้มาตรงหนัประตูกลิ่นสาบของสัตว์ปลอยเข้ามา พร้อมเสียงฟืดฟาดและเสียงตะกายประตูดังแกรกกรากเสียงนั้นจะเป็นเสียงอื่นไปไม่ไต้นอกจากเสียงของเสือ

ชายชราจึงลุกขึ้นไปที่ประตูแล้วสอดตอกออกไปตามใต้ประตูทันทีที่สอดออกไปปรากฏว่าเกิดเสียงตว์ต่อสู้กันให้สนั่นนานเห่หม้อข้าวเดือด แล้วเสียงนั้นจึงงียหายไป ชายชราจึงล้มตัวลงนอนไม่สนใจ
อะไรอีกเมื่อเปิดประตูโบสถ์ออกมาตอนช้ปรากฏว่ที่หน้าโบสถ์นั้นมีร่างเสือสมินอนตายอยู่ ๔ ตัว ทุกตัวมีลำไแตกทะลักออกมาเป็นที่น่าสยดสยองชายชราได้กล่าวว่า”พระที่พบอวานนี้คือเสือสมิงทั้ง < องค์ ที่ติดตามมานี้เพื่อช่วยให้ทำนรอปถอดภัย และเมื่อคืนตอกที่สอดออกไปนั้นเป็นวัวนที่ฤทธิ์ขึ้นมาจากคาถาอาคม”พันทิวาทิตย์

วัวธนู

Ox Than The way to make a cow is very difficult. Dutch has economics according to UK Objects to be sought and prepared. To be done, it must be done within auspicious time, otherwise it will not be successful. Is another type of talisman that has been paired with Thai people for a long time With both you and supernatural power, 18 great in the way of selling fortune Is a great charm Protect the house Watching the house. Prevent theft. Defeat the enemy. Defeat the ghost of you black magic. Call a partner You are unlucky.
“The properties are excellent, there is no danger of any kind To come and fight, according to the legend of the Archer, it is about the secretary from the old elder to the fight of the Four Bulls and Tigers:

There was a monk who dug into a quiet place. To meditate and increase prestige
I walked into the temple Along the way, he met a Shabbat, and asked to follow him to serve him with concern. The lancet from the inside came, cut no bamboo and then came to pen and peg all the way to one of the rong churches. The side of the church had four monks, but those monks were not interested.

ขอบคุณสาระจาก Goole

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่นี่

คาถาปลุกเสกกุมารทอง

คาถาปลุกเสกกุมารทอง
– เอหิ กุมารัง กุมารีนัง อุติอุนิ นะอังอิติ พุทโธ
ปลุกเสกรักยม
– จิเจรุนิ จิตตัง เจตตะสิกกัง รูปัง กุมาโรวา นิมิตตัง กุมารทอง เจ้ารัก เจ้ายม พรายทอง อาคัจฉาหิ จิตติ เอหิ เอหิ นะมะพะทะ นะมะพะทะ นะมะพะทะ
คาถาบทนี้ จะใช้ปลุกรักยมก็ได้ พรายทองก็ได้ กุมารทองกุมารีก็ได้ ลูกกรอกก็ได้
ใช้ปลุกเสกประจำทุก ๆ วัน อย่าให้ขาด เขาก็จะเพิ่มอิทธิฤทธิ์ขึ้นอีก และมีชีวิตชีวาอยู่กับเราตลอดไป และสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือ อย่าให้น้ำมันจันทร์แห้งขวด

เรียกกุมารทอง – รักยม
เวลาที่เราจะไปไหนมาไหน ก็จะต้องเรียกให้เขาไปด้วยกับเราด้วยคาถานี้ ในขณะที่เราจะกินอะไร หรือเอามาให้เขากิน ก็จะต้องเรียกด้วยคาถานี้เช่นเดียวกัน ถ้ามีศัตรูหรือกำลังเดือดร้อน ก็เรียกให้เขาช่วยด้วยคาถานี้เหมือนกัน
– เอหิกุมาโร เอหิกุมารี เอหิรักยม เอหิพรายทอง ปิยังมะมะ ปุตตัง วะซายะติ อารักขานะ ปัจจะโย เจ้าร้กเจ้ายม กุมารทอง พรายทอง จงมา จงมา เอหิมะมะ

คาถาปลุกเสกกุมารทอง
คาถาปลุกเสกกุมารทอง

Enchanted Spell of Kumarnthong
– Ehikumarang Kumari Nangutiunina Anitipudtho
Chanting Love Yom
– Jijerunichtangjetasik Kangru Pang Kumarova Nimit Tang Kumarnthong Chao Love Yom Phai Thong Akachachahhijit Ehihe Henama Phatanama Phatanama Phata
This spell chapter Can be used to awaken love Eooukornou can also use chanting every day, do not let him lack, it will add more power. And live with us forever And the most important thing is Don’t let the bottle of moon oil dry.

Called Kumarnthong – Rakyom. When we are going around Will have to call him to accompany us with this spell While we will eat something Or bring it to him to eat Must be summoned with this spell as well If there are enemies or are in trouble Called him to help with this spell as well.
– Ehikumaro Eihikumari Eihirak Yom Ehi Prai gold Piyang Maphutangwazayati protectorate. Golden Prince

ขอบคุณสาระจาก Goole

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่นี่


กุมารทอง

กุมารทอง เป็นตุ๊กตาผู้ชายโมราณไว้ผมจุกถักเป็ยหรือผมแกละ แต่งตัวผ้าขโจงไม่ใส่เสื้อมีสังวาน ข้อมือ ขัดเท้า หน้าตาน่ารักกุมารทอง เป็นครื่องรางของขลังที่เป็นที่สิงสถิตของวิญญาณเด็กโดยผู้มีวิชาอาคมทางไสยศาสตร์ที่แก่กล้าเท่นั้นถึงจะทำได้ สมัยโบราณกุมารทองจึงมีอยู่กับผู้มีวิชาอาคมหรือพวกหมอผีเท่นั้น แตในปัจจุบันเป็นที่นิยมแพร่หลาย จะสังเกตเห็นว่ตามร้านด้ขายก็จะมีกุมารทองตั้งอยู่ด้วย
“กุมารทองคุณเนทางด้านช่วยค้าขาย ดึงทรัพย์เข้าร้าน ช่วยดูแลข้าวของและช่วยดูแลบ้าน มีโชคลาภจากการเสี่ยงดวง” ส่วนเรื่องดูดวงนั้นจัดว่เป็นเรื่องรองกุมารทองนับว่เป็นเครื่องรางของขลังที่นิยมมากเช่นกันพันทิวาทิตย์

ลักษณะของกุมารทอง เป็นตุ๊กตาเด็กผู้ชายโบราณไว้ผมจุกถักเปียหรือผมแกละ แต่งตัวด้วยผ้โจงไม่ใส่เสื้อ มีสังวาล ข้อมือ ข้อเท้าหน้าตานำรัก แต่ในสมัยปัจจุบันกุมารทองจะใส่เสื้อผ้แบบต่างๆ ตาม
แต่ผู้ผลิตตุ๊กตาจะผลิตขึ้นกุมารทองนั้นเมื่อใครมีไในครอบครองแล้ว “จะต้องเลี้ยงดูเหมือนกับดูแลลูกคนหนึ่ง” ให้ข้าวให้น้ำ ซื้อเสื้อผ้า ของเล่นเด็กให้ชวนพูดชวนคุย เวลาไปไหนมาไหนก็ต้องชวน ถ้ไม่ชวนก็ต้องบอกให้เฝ้บ้านคอยดูแลบ้านให้ดี

กุมารทอง

Kumarnthong is a doll of a man with Agate. I have braided hair or your hair. Dressed in khajong cloth, no shirt, has a sung wan, wrists, feet, cute face, golden boy It is a magic tool that lurks the spirit of a child, as it is only possible for a person with a profound spirit of magic. In ancient times, Kumarnthong lived with people with magic or magic. But today it is widely popular. Will notice that in the shops there will be Kumanthong located as well. Pull property into the store Help take care of belongings and help look after the house. There is fortune from taking fortune. “As for fortune telling, it is considered the second story of Kumarnthong, which is also a very popular talisman, Thousand Day.

Character of Kumarnthong It’s an ancient boy doll with braided hair or your hair. Dressed with no clothes, no clothes, wrists and ankles But in the present, Kumarnthong wears different clothes According to
, but the doll manufacturer will produce the golden child when someone has in possession “You must be cared for as if taking care of a child.” Give rice, give water, buy clothes, toys and talk When going anywhere, it must invite If not, you have to tell the house to take care of the house.

ขอบคุณสาระจาก Goole

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่นี่

การปลุกเสกรักยม

การปลุกเสกรักยม วิธีทำรักยมนั้นหลายทนอาจคุ้นตากับเครื่องรางของขลังที่เรียกว่า “รักยม””ตัวที่ชื่อรักนั้น เกจิอจารแกะด้วยไม้รักข้อนที่ขี้ไปทางทิศตะวันออก ถ้าเป็นคันตายพรายก็ยิ่งดี ส่วนตัวที่ชื่อยมก็แกะจากไม้มะยม”เมื่อคณาจารย์หรือผู้มีวิชดาถอาคมได้ไม้ทั้งสองชนิดมาแล้วก็จะนำมาแกะเป็นปเด็กหัวจุกสองรง เสร็จแล้วจึงทำพิธีปลุกเสกโดยเอารูปแกะกุมารทั้งสองวางลในกะลาตาเดียวที่มีน้ำมันหอมหรือ
น้ำมันจันทน์ใส่เตรียมไว้ก่อนแล้วจากนั้นคณาจารย์จะต้องปลุกสกบริกรรมคาถาจนเกิดนิมิตในขณะนั้นว่ารูปแกะกุมารทั้งสองลุกขึ้นมาวิ่งเล่นกันได้เหมือนเด็กน้อยจริง ๆ ก็เป็นอันใช้ได้จากนั้นนำรักยมใส่ลงไปในขวดแก้วเล็กๆซึ่งมีขนาดพอดีกับตัวของรักยมที่จะลงไปอยู่ตัวยกันได้ทั้งคู่ และอาน้ำมันหอมใส่ตาม
ลงไป ปิดฝาให้สนิทกันน้ำมันหอมระเหยออกแล้วนำไปให้ญาติโยม

การบูชารักยม

นำรักมกลับมาบน ก็นำรักยมมาวางไว้บนทิ้งขนาด
ปนกลางติดไว้ข้างหัวนอน จัดแจงหาข้วปลาอาหาร ขนมหวาน
และน้ำ ให้รักยมทั้งสองทาน เลี้ยงเหมือนเลี้ยงเด็กๆ ไว้ในบ้าน
กำพูดจก้รักยมนั้นก็ต้องพูดเองออเอง ปรารถนาสิ่งใดก็ให้บอก
ให้ขอ รักมจะช่วยในกิงการนั้นๆ ได้เป็นอย่าง

ก่อนนอนต้องบูชารักยมทุกคืนตัวยคาถารักยม บูชาทุกคืนจะปลอดภัยเรื่องภัยศัตรูแม้แต่คนที่เคยคิดเป็นศัครูก็จะกลับมาดีกับเราและจะสมความปรารถนาทุกประการวังควรระจัง คือผู้บูชาจะต้องหมั่นคอยดูน้ำมัน
หอมที่ใส่ในขวดรักยมและระวังอย่ให้แห้งหรืออย่าพร่องเป็นอันขาด เพราะท่านว่าแล้วรักยมจะขึ้นและส่งผลกตัวเจ้าของถึงขั้นร่ำรวยเป็นมหาเศรษฐีได้ที่เตียวอีกทั้งน้ำมันจันทนัในขวดก็ใช้ทาคิ้วหาผมเพื่อป็นเสน่ห์และสิริมงคลแก่ผู้ใช้ได้ตีอีกด้วยตูแลรักยมให้ดี

การปลุกเสกรักยม

รักยม
มีด้วยกันสองร่าง
ร่างหนึ่งเรียกว่า “รัก
อีกร่างเรียกว่า “ยม”
อยู่ในขวดแก้ว
แช่ในน้ำมันจันทน์

การปลุกเสกรักยม

Incantation How to make love that many bear may be familiar with the talisman called “Love Yom” “the name of love The master teacher carved with wood, love the passages that are drossed to the west If it is itchy, it’s even better. The person named Yom is carved from the gooseberry wood. “When a faculty member or a person who has a Vishadathakom gets both types of wood, they will be carved into a double-headed child. Then the chanting ceremony was done by placing the two baby sheep in a single shell with aromatic oil or
Then the teachers had to awaken the magic spell until the vision of the two children was able to come up and play like a real child, and then put them in love. In a small glass bottle, which is the size of a loveyom that can go down and stay together. And ah
Go down and close the lid tightly. The essential oil is removed and brought to the kin.

Worship of loveyom

Bring back love on Then bring love to put it on the left size Arrange for fish rice, food Dessert: and water To love the two Raising like raising children In the house. What you want Love will help in that matter. It can be like

Before going to bed, you must worship love Yom every night, a spell of love. Worship every night, it will be safe about the danger of the enemy, even those who once thought of being a teacher will return to us well and will satisfy every wish. That is, the worshiper must keep looking at the fragrant oil that is put in the loveyom bottle and be careful not to dry it out or not be depleted. Because he said that love Yom will rise and affect the owner to the point of being rich, being a billionaire at Zhang, and Chanthanut oil in the bottle can also be used to paint the eyebrows to me to add charm and prosperity to the user. Tulare Rakyom, good..

ขอบคุณสาระจาก Goole

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่นี่

สาริกา

สาริกา ไม้สาริกา เป็นของขลังที่ใช้เสริมเสน่ห์ เมตตา โชคลาภ พูดคนชอบ พูดคนหลง พูดคนเชื่อ เพื่อเสริมเสน่ห์ เมตตาให้กับตนเอง ส่งเสริมเงินทอง โชคลาภทวีคูณ สายขาว เสน่ห์บริสุทธิ์ ไม่มีวิญญาณสิงสถิต ไม่ต้องกลัวในยามวิกาล

สาระน่ารู้สาริกาลิ้นทองบูชาสาริกาลินทองสาริกา, สาริกาลิงทองคือ, สาริกาคู่.

พุทธคุณสาริกาหรือสาริกาลิ้นทองเป็นเครื่องรางของขลังเสริมเสน่ห์เมตตาโชคลาภพูดอะไรใคร ๆ ก็ทักมา? พูดอะไรใครก็เชื่อเรามักจะได้ยินคนมีชื่อเสียง คนมีหน้าที่การงานดีมักจะลงคาถาสาริกาหรือสาริกาลิ้นทองเพื่อเสริมเสน่ห์มีเมตตากับตัวเองเพื่อให้มีงานทำ มีคนชื่นชอบชื่นชมและสนับสนุนการทำงานให้มีเงินและโชคดี

สาริกาลิ้นทองตามความเชื่อโบราณ
เป็นนกชนิดหนึ่งที่มีเสียงไพเราะและส่งเสียงไพเราะที่สุดระหว่างออกเดท ดังนั้นเราจึงมักเห็นนกวิเศษชนิดนี้ หรือนกคู่และยังเชื่อกันว่าหากใครมีผ้าซิ่นตีนจกติดตัวไว้ติดตัวจะไปเจรจางานใด ๆ กับใครก็จะประสบความสำเร็จทุกประการ สิ่งที่พูด? จะมีผู้ฟังผู้ศรัทธาผู้เจรจาและมีส่าหรีหลายรูปแบบ เช่นการเสกคาถาเจิมร่างกายหรือแม้แต่สักน้ำมัน.

3 ข้อห้ามสำหรับผู้ที่บูชาลิ้นทองสาริกา

  1. อย่าด่าบุพการีและผู้มีพระคุณ
  2. อย่าบ้วนน้ำลายลงในชักโครก
  3. ห้ามพูดคำหยาบส่อเสียดหรือยุยงให้ผู้อื่นโต้แย้งและต่อสู้

เรียกได้ว่ามีข้อห้ามจุกจิกมากมายและหากทำผิดสาริกาจะหมดความขลังทันทีและสิ่งสำคัญคือต้องมีการถลอกไม่ใช่ว่าจะมีการนำสาริกาไปใช้ในทางที่ผิด เช่นการพูดใส่ร้ายผู้อื่นการหลอกลวงทรัพย์สินหรือการโกหกก็จะสูญเสียความมหัศจรรย์เช่นกัน

*** การบูชาสาริกาสำหรับประชาชนทั่วไปไม่ต้องซีเรียสมากหลัก ๆ คือห้ามพูดคำหยาบ ฉันไม่ด่าพ่อแม่ อาจารย์บา. ครูไม่ด่าคนอื่นลับหลังคนอื่น และเคารพครูอาจารย์ผู้ปลุกเสกนกสาริกาจะดีขนาดไม่ถือศีล 8 ศิลป์ 5 ก็ใช้ได้เหมือนกัน

คาถาสาริกา“พุทธา อะเนนา มะลิยา สุสังคะเยมิ””พุทธาอิริมะลิยา สุสังคะเยมิ””พุทธา อิรปะโย เคมะคุณนะ ปักเขสะเมมะมิ””อุนาโลมา ปันนะ วิชายะเต”

สาริกาคู่ไม้สาริกาเป็นเครื่องรางของขลังที่ใช้เสริมเสน่ห์เมตตาโชคลาภพูดคนชอบพูดคนหลงเชื่อคนเสริมเสน่ห์ เมตตาต่อตัวเองส่งเสริมเงินทองโชคลาภทวีคูณสายขาวเสน่ห์บริสุทธิ์ไม่มีวิญญาณสิงสถิต อย่ากลัวในยามวิกาล

สาระน่ารู้สาริกาลิ้นทองบูชาสาริกาลินทองสาริกา, สาริกาลิงทองคือ, สาริกาคู่.

พุทธคุณสาริกาหรือสาริกาลิ้นทองเป็นเครื่องรางของขลังเสริมเสน่ห์เมตตาโชคลาภพูดอะไรใคร ๆ ก็ทักมา? พูดอะไรใครก็เชื่อเรามักจะได้ยินคนมีชื่อเสียง คนมีหน้าที่การงานดีมักจะลงคาถาสาริกาหรือสาริกาลิ้นทองเพื่อเสริมเสน่ห์มีเมตตากับตัวเองเพื่อให้มีงานทำ มีคนชื่นชอบชื่นชมและสนับสนุนการทำงานให้มีเงินและโชคดี

สาริกาลิ้นทองตามความเชื่อโบราณ
เป็นนกชนิดหนึ่งที่มีเสียงไพเราะและส่งเสียงไพเราะที่สุดระหว่างออกเดท ดังนั้นเราจึงมักเห็นนกวิเศษชนิดนี้ หรือนกคู่และยังเชื่อกันว่าหากใครมีผ้าซิ่นตีนจกติดตัวไว้ติดตัวจะไปเจรจางานใด ๆ กับใครก็จะประสบความสำเร็จทุกประการ สิ่งที่พูด? จะมีผู้ฟังผู้ศรัทธาผู้เจรจาและมีส่าหรีหลายรูปแบบ เช่นการเสกคาถาเจิมร่างกายหรือแม้แต่สักน้ำมัน.

3 ข้อห้ามสำหรับผู้ที่บูชาลิ้นทองสาริกา

  1. อย่าด่าบุพการีและผู้มีพระคุณ
  2. อย่าบ้วนน้ำลายลงในชักโครก
  3. ห้ามพูดคำหยาบส่อเสียดหรือยุยงให้ผู้อื่นโต้แย้งและต่อสู้

เรียกได้ว่ามีข้อห้ามจุกจิกมากมายและหากทำผิดสาริกาจะหมดความขลังทันทีและสิ่งสำคัญคือต้องมีการถลอกไม่ใช่ว่าจะมีการนำสาริกาไปใช้ในทางที่ผิด เช่นการพูดใส่ร้ายผู้อื่นการหลอกลวงทรัพย์สินหรือการโกหกก็จะสูญเสียความมหัศจรรย์เช่นกัน

*** การบูชาสาริกาสำหรับประชาชนทั่วไปไม่ต้องซีเรียสมากหลัก ๆ คือห้ามพูดคำหยาบ ฉันไม่ด่าพ่อแม่ อาจารย์บา. ครูไม่ด่าคนอื่นลับหลังคนอื่น และเคารพครูอาจารย์ผู้ปลุกเสกนกสาริกาจะดีขนาดไม่ถือศีล 8 ศิลป์ 5 ก็ใช้ได้เหมือนกัน

สะกดสาริกา
“ พุทธอเนนะมาลียาสุสังกะเยมิ”
“ พุทธอริมาลิยาสุสังขเม”
“ พุทไธราโยนกมิ”
“ อุ ณ โลมาพรรณวิชญานที”

คาถานี้สามารถใช้เพื่ออธิษฐานหากคุณต้องการให้ใครมารักคุณ การพูดมีเสน่ห์เมื่อท่องคาถา “มิ” ให้แตะริมฝีปากหรือลิ้นทุกครั้ง เมื่อท่องคาถาเสร็จแล้วให้สวดในสิ่งที่ต้องการพูดพูดอย่าสวดในใจ

นอกจากการสวดมนต์ไหว้พระ. คาถาบูชาลิ้นสาริกาของอาจารย์. หากจะวางเครื่องบูชาก็สามารถทำได้

  1. บูชาด้วยน้ำ 1 แก้วผลไม้ 1 อย่างแล้วแต่จังหวะที่ผู้บูชาจะจัดเตรียมให้
  2. วางพวงมาลัยเช่นพวงมาลัยดอกกุหลาบหรือดอกดาวเรือง
  3. ตำแหน่งหรือที่เก็บสาริกาเมื่อเข้าพัก ไม่ควรวางพระเครื่องไว้ด้านล่างพระเครื่องและไม่ควรวางไว้ที่ปลายเท้า

การใช้ตะกรุดสาริกาลิ้นทอง

ห้อยคอได้

สามารถติดเข้ากับกระเป๋าถือด้วยเข็มกลัด

สามารถใช้เป็นพวงกุญแจ

ใส่กระเป๋าเก็บตังค์ได้

สุภาพสตรีที่ทำงานบริการลูกค้าทักทายใช้กิริยาวาจามีเสน่ห์รวมทั้งงานกลางวันและงานกลางคืนให้เหน็บลิ้นสาริกาไว้ที่เสื้อชั้นในที่แขนซ้าย

นักเรียนสามารถเก็บไว้ในชุดเครื่องสำอาง

สาริกา
Sarika

Sarika Sarika is a charm that is used to enhance charm, mercy, fortune, talk, talk, talk, talk, believe, to enhance charm. Have mercy on yourself Promote money Fortune doubled the white line. Pure charm, no living spirit, no need to fear in the nighttime.

Interesting facts: Sarika Linthongsarika, Sarika Ling Thong Sarika, Sarika Ling Thong is, Sarika Couple.

Phutthakhun Sarika or Sarika Tong Tong is a talisman to enhance charm, mercy, fortune. What do you say, anyone say it? Say anything, whoever believes, we often hear famous people. People who have a good job usually put a spell to Sarika or Sarika Linthong to enhance their charm and be kind to themselves in order to have a job. People love, appreciate and support their work to make money and good luck.

Sarika Linthong in ancient beliefs
is one of the sweetest and best-sounding birds during dating. Therefore, we often see this wonderful bird. Or a pair of birds and it is also believed that if someone has a sarong with her to carry on, going to negotiate any event with anyone will be successful in all respects. What is said? There will be hearers, believers, negotiators, and many saris. Such as making a body anointing spell or even a tattoo of oil.

ขอบคุณสาระจาก Goole

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่นี่


รักยม

รักยม มาจากตันไม้สองชนิตขึ้นมาเคียงคู่กันชนิดหนึ่งดอกป็นกลิบป็นชั้นข้อนกันสวยงมมากจึงเรียกกันว่ตันรักซ้อนอีกชนิดหนึ่งเป็นตันไม้มีผดดกจึงเรียกดันไม้ชนิดนี้ว่าดันมะยรักยม เกิดขึ้นมาตั้งแต่สมัยใดไม่ปรากฎ แต่รักยมเป็นเครื่องรางของขลังที่นิยมกันเป็นอย่างมากมาจนถึงเดี๋ยวนี้ โดยเฉพาะพ่อค้าแม่ค้า
แม้กระทั่งนักนิยมพระก็ยังแสวงหากันไม่หยุด เพราะรักยมเป็นเครื่องรางของขลังที่นับว่ขมังวทย์อีกชนิดหนึ่งที่ยังนิยมเล่นกันอยู่”รักยมคุณเด่นทางด้านเมตตา ค้าขาย และแคล้วคลาด
ถ้าเลี้ยงดูอย่างดีแล้วจะร่ำรวยมหาศาล”รักยม มีลักษณะคล้ายกุมารน้อยๆ ยืนพนมมือถึงคางมีด้วยกัน
สองรง ร่งหนึ่งเรียกว่ “รัก” อีกร่างหนึ่งเรียกว่า “ยม” อยู่ในขวดแช่น้ำมันจันทน์หอมกรุ่นอยู่ตลอดเวลาชอบขนมหวานและของเล่นเด็กก่อนนำไปใช้ต้องห้ตณาจารย์ปอกเกให้รักมตื่นเสียก่อนจึงนำออก
ไปใช้ได้ตามประวัติของรักยมที่เลขานสืบต่อกันมานั้นมีว่ ในป้าหิมพานต์ มีพระพหลฤษีอยู่องค์หนึ่งที่เป็นใหญ่กว่ฤาษีทั้งหลาย ได้เดินออกจากสถานบำเพ็ญตบะเพื่อไปหาผลไม้และน้ำ

รักยม
รักยม

ขณะที่เดินผ่นสระน้ำที่มีดอกบัวอยู่มากมายในป้นั้น ก็เหลือบไปเห็นกุมารน้อยคู่หนึ่งนอนอยู่ในคอกบัวจึงเก็บมาเลี้ยงดูที่อาศรมและตั้งชื่อให้ว รัตตะกุมาร กับ ยมกะกุมารเมื่อกุมารทั้งสองเติบโตขึ้นมา ฤๅษีพหลก็ได้ถ่ยทอดวิชาให้รัตตะกุมารซึ่งเป็นหนุ่มรูปงามคือเจ้ารัก ส่วนยมกะกุมารรูปงามน้อยกว่าเจ้ายมแต่ฤๅษีพหลไม่ได้กลียดจ้ายมแต่ประการใด แถมยังมีความรักและสงสารแก่เจ้ายมมากขึ้น จึงได้ประสิทธิ์วิชาให้กับเจ้ายม
เป็นพิเศษจนเจ้ายมมีวิชเชียวชาญในชิงขบวนยุทธจักรมากคว่ใดรในยุคนั้นครั้นต่อมาเมื่อรักยมเป็นหนุ่มใหญ่และได้เล่เรียนวิชาจนหมติ ทั้งสองสิ้นแล้ว

จึงได้ร่ำลาฤๅษีพหลพื่อออกไปผชิญกับโลกภายนอก
เดินทางมาถึงเมืองๆ หนึ่งและด้วยมีวิชความสามารถป็นลิดทั้งแมจึงได้เข้ารับราชการเป็นทหารใหญ่ในเมืองนั้น เจ้ารักซึ่งป็นหมรูปา”จึงเป็นที่หมายตาแก่พระชิตาเมืองนั้น จนในที่สุดทั้งสองจึงได้รักกัน

ยิ่งนานวันความรักของทั้งสองก็ยิ่งประทับแนบแน่นมากขึ้น เมื่อพระราขาข่าวจึงคึดกันทั้งสองมิให้รักกัน จัดการสพระธิดาไปอยู่อีกเมืองหนึ่หวังจะให้แต่งานกับเจ้าชายเมืองนั้น เจ้ารักทราบข่าวก็โกรรแต้น
พระราชาเป็นอย่างมากจึงคิดลอบปลงพระชนม์ เจ้ายมถึงแม้จะอ่อนด้อยเรื่องรูปงามแต่เป็นคนรอบคอบกว่า ดิตห้ามปรามตลอดแต่ก็ไม่เป็นผล จนในที่สุดเจ้ารักก็ลอบปลงพระชนม์ได้สำเร็จเมื่อฤๅษีพหลทราบข่วก็โกรธมากเพราะศิษย์ละเมิดคำสั่งสอนจึงเรียกตัวกลับ เมื่อมาถึงเจ้ารักก็สำนึกถึงความผิดได้ ฤๅษีพหลจึง
ได้ให้เจ้ารักสละเพศฆราวาสห้ออกบวช

ประพฤติตนบำเพ็ญประโยชน์ลบรอยมลทินที่ได้สร้างมาจนกว่าจะสิ้นชีวิตจากโลกนี้ไป ต่อมาไม่นานเจ้ายมก็สละเพศฆราวาสออกบวชตามพี่ชาย บำเพ็ญศีลภาวนา
ตามอาครมของพระฤๅษีต่งๆ ทั่วไป จนฤๅษีพหลชราภาพมากและก่อนจะลาจากโลกนี้ไปจึงเรียกศิษย์ทั้งสองมาพบอีกครั้งและให้พรแก่ศิษย์ทั้งสองว่า”เจ้าทั้งสองแม้จะไปเกิดในชาติปางใดก็ตามขอให้ทั้งสอง
เป็นเสน่ห์เป็นที่รักใคร่ของคนทั่วไป จะไม่มีศัตรูทั้งปวง แต่จะไปเกิดบนโลกมนุษย์ไม่ได้ ถ้จะไปเกิดในโลกมนุษย์กุมารทั้งสองจะต้องเกิดเป็นวัตถุแต่เป็นวัตถุที่มีชีวิตจิตใจ และวัตถุนั้นจะต้องโด่งดังมีชื่อเสียงกึกก้องยิ่งยืนนาน”

รักยม

รักยม

The longer the day the love of the two became stronger. When the King said the news so that they did not love each other. Manage the daughter to live in another city, hoping to give only a job with the prince of that city You know the news.
The king was very considerate to assassinate him. Yum, although weak in appearance, but rather prudent Ditt is always dissuade,

but it doesn’t work. Until in the end, Chao Rak was successfully assassinated when Phahon hermit knew that he was very angry because the disciple violated the teachings and called himself back. When it comes to you, you can feel your guilt.
Gave you love to renounce the secular sex,

hog the ordination Behave himself in ministry, blotting the stigma he had created until the death of this world Not long after, Chao Yom gave up the secular sex and followed his older brother. Practice the precepts

According to the rules of various monks until the very old Phahon hermit was very old, and before leaving this world, he called the two disciples to meet again and blessed them, “You two, even though you were born in the nation Whatever Pang, please both
It is charming and is loved by common people.

There will be no enemies. But not being born on earth To be born in the human world, both children must be born as an object but a living object. And that object must be famous, have a long-standing reputation “

ขอบคุณสาระจาก Goole

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่นี่