เครื่องรางของขลัง

เครื่องรางของขลังทั้งหลายที่มีอยู่บนโลใบนี้ยังไม่มีใครพิสูจน์ได้ว่าเกิดที่ชาติใดก่อนและเกิดขึ้นมาตั้งแต่เมื่อไร แต่เท่าที่รู้กันทั่วไปก็จะเห็นว่าชนเกือบทุกชาติมักจะมีเครื่องรางของขลังไว้เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจให้คลายวิตกกังวลด้วยกันทั้งสิ้น อีกทั้งยังมีความเชื่อความศรัทธาว่าเศรื่องรางของขลังช่วยเสริมความเป็นสิริมงคล ช่วยปกป้องคุ้มครองป้องกันภยันตรายทั้งหลายทั้งปวงได้

เครื่องรางของขลังนี้ได้มีผู้สันนิษฐานไว้ว่า ในสมัยโบราณผู้ชายต้องเข้าป้ ล่สัตว์ ต้องผชิญกับภัยธรมชาติ ไชปั สัตว์ร้ายนานาชนิด บางคนโชคร้ายต้องตายกลางป้ก็มี คนเราจึงต้องหาที่พึ่งทางใจโดยการสมมติเอาสิ่งของเป็นตัวแกนนสิ่งที่ตัวเองบูชา เคารพนับถือ เพื่อนำติดตัวไปในขณะที่ออกป้ ทำให้มีขวัญกำลังใจที่ดีและเกิดสติตามมาจนคาดการณ์อะไรล่วงหนได้แม่นยำเหมือนเป็นลางสังหรณ์ ของสิ่งนั้นจึงถูกเรียกว่า “เครื่องลาง” คือเครื่องบอกเหตุ
สามารถบอกได้ถูกต้องว่าควรไปหรือไม่ควรไป ต้องเดินทางไปทางทิศไหนจึงจะปลอดภัย (ในภายหลังจนถึงปัจจุบันเรียกกันว่า”เครื่องราง”)

ต่อมาเมื่อมีชนผ่าเกิดมากขึ้นจึงมีการสู้รบแย่งชิงพื้นที่ทำกินกัน คนที่สู้รบชนะกลับมาโดยไม่บาดเจ็บเลยก็เข้าใจว่าเครื่องรางที่ตัวเองนำติดตัวไปนั้นมีความขลังมากจึงทำให้แคล้วคลาดจากคมหอกคมดาบเครื่องรางจึงถูกเรียกต่อมาว่า”เครื่องรางของขลัง” ซึ่งมีความหมาย
โดยรวมว่เป็นสิ่งของที่ตักดิ์สิทธิ์ คอยชี้นำและปกป้องคุ้มครองให้แคล้วคลาดปลอดภัย
สำหรับในประเทศไทยเรานั้น เครื่องรางของขลังก็มีมาตั้งแต่ครั้งโบราณกาล แต่มาเฟื่องฟูมากที่สุดในสมัยกรุงศรีอยุธยา ซึ่งในขณะนั้นกรุงศรีอยุธยาต้องทำการศึกกับประเทศพม่าเป็นเวลานานจึงมีการทำเครื่องรางของขลังขึ้น

เพื่อให้ผู้ชายที่ออกทำตึกนำติดตัวไปเป็นขวัญกำลังใจ ทำให้จิตใจฮึกเหิมห้าวหาญไม่กลัวข้าศึก สมัยนั้นเครื่องรางของขลังที่ทำขึ้นมาเพื่อใช้ออกศึกสงครามก็มีพวกตะกรุดผ้ายันต์ เสื้อยันต์ ที่คาดหัว ลูกอม ท่อนหวาย แต่ที่มักจะขาดไม่ได้คือชายผ้าซิ่นของแม่ที่ถือว่เป็นเครื่องรางของขลังชั้นสูง จากที่ทำเครื่องรางของขลังธรรมดาที่ละชิ้นที่ละอันก่อนที่จะมีศึกสงคราม ก็ต้องทำทีละมากๆ เพื่อนำไปแจกจ่ยให้กับทหารหาญที่จะออกทำตึกจึงกลายเป็นว่าการทำเครื่องรางต้องมีพิธีกรรมที่ยิ่งใหญ่ และไหนๆ

เครื่องรางของขลัง
เครื่องรางของขลัง

All the talisman amulet that exists on thisloo has not been proven by any existence before or when. But as is generally known, it can be seen that almost every nation has a talisman to hold the mind to relieve anxiety together. There is also a belief that beliefs and talismans enhance good fortune Can protect, protect, and protect against all dangers
Orphan Lassen 1

This amulet is assumed that In ancient times, men had to enter the animal shelter, had to deal with the perils of life, various kinds of beast Some people are unlucky to die in the middle of the year. People then have to find a way to rely on them by assuming that they are the things they worship and to carry with them while they are

out there. Resulting in good morale and resulting in unconsciousness that can be precisely predicted as a premonition That thing is called “omen” which is a sign
Can tell correctly whether to go or should not go Must travel in which direction to be safe (Later to the present, known as “amulets”)
Orphan Lassen 1

Later, when there were more cuts, there was a fight for the cannibal area. Those who fight to win back without injury, understand that the amulet that they carry with them is very magical, therefore, to be safe from the sharp spear of the sword, the amulet was later referred to as the “amulet of charm” which has meaning.

Overall, it is a sacred item. Guiding and protecting to be safe
For us in Thailand Talismans have existed since ancient times. But the most flourishing in the Ayutthaya period At that time, Ayutthaya had to fight with Burma for a long time and therefore had talismans.

ขอบคุณสาระจาก Goole

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่นี่